Gå til indhold

Socialtilsynenes whistleblowerordninger

Socialtilsynene godkender og fører et løbende driftsorienteret tilsyn med plejefamilier og tilbud omfattet af lov om socialtilsyn. Oplever du bekymrende forhold i et tilbud eller en plejefamilie, kan du kontakte socialtilsynenes whistleblowerordninger.

De fem socialtilsyn er placeret i fem kommuner – et sociatilsyn for hver region. 

På nedenstående oversigt kan du se, hvilket socialtilsyn der fører tilsyn med sociale tilbud og plejefamilier i din kommune.

Oversigt over socialtilsynene og deres respektive kommune (pdf)

De fem socialtilsyns whistleblowerordninger

Borgere, pårørende, medarbejdere eller andre, som oplever bekymrende forhold i et tilbud eller en plejefamilie, kan kontakte socialtilsynenes whistleblowerordninger. 

Socialtilsyn Nords whistleblowerordning

Socialtilsyn Midts whistleblowerordning

Socialtilsyn Syds whistleblowerordning

Socialtilsyn Østs whistleblowerordning

Socialtilsyn Hovedstadens whistleblowerordning

Sidst opdateret 13/07 2021