Gå til indhold
Forside > Tværgående områder > Socialtilsyn > Om socialtilsyn > Socialstyrelsens auditfunktion

Om Socialstyrelsens auditfunktion

I 2014 blev der med tilsynsreformen etableret fem kommunale socialtilsyn. Socialtilsynene har til opgave at godkende og føre tilsyn med kvaliteten af plejefamilier og sociale tilbud i Danmark. Socialstyrelsen har gennem auditfunktionen en central rolle i forhold til at følge og understøtte socialtilsynene.

Auditfunktionen er en særlig enhed i Socialstyrelsen, der har til opgave at understøtte implementeringen af lov om socialtilsyn. Enheden blev etableret samtidigt med de fem kommunale socialtilsyn. Socialstyrelsens opgave består i at understøtte en systematisk, ensartet, uvildig og faglig kompetent varetagelse af tilsynsopgaven på tværs af de fem socialtilsyn.

Hvad laver Socialstyrelsens auditfunktion?

Auditfunktionen skal understøtte, at de fem socialtilsyn løser deres opgaver i overensstemmelse med lovens formål og intention. Det gør Socialstyrelsens auditfunktion ved at:

  • Følge praksis i socialtilsynet gennem stikprøver, auditforløb, medvirken i enkelte tilsynsbesøg, og monitorering af nøgletal vedrørende tilsynenes praksis.
  • Understøtte udførelsen af godkendelses- og tilsynsopgaven gennem undervisning, temadage og dialogmøder samt via faglig vejledning i brugen af kvalitetsmodellen og andre tilsynsredskaber.
  • Levere analyser og viden om socialtilsynenes virksomhed, der både kan understøtte ensartethed på tværs af tilsynene og informere det politiske niveau. Eksempelvis har Socialstyrelsen foretaget to evalueringer af tilsynsreformen, ligesom der årligt udgives en årsrapport om socialtilsynenes virksomhed.

Hvordan arbejder Socialstyrelsens auditfunktion i praksis?

Auditfunktionens aktiviteter bidrager til at understøtte ensartethed på tværs af socialtilsynene i deres kvalitetsvurdering af plejefamilier og sociale tilbud. Det sker eksempelvis gennem faglig vejledning og undervisningsaktiviteter, men også ved løbende at udvikle og justere konkrete redskaber. Arbejdet foregår ofte i samarbejde med de fem socialtilsyn, således at de udviklede redskaber og den faglig vejledning er relevant for socialtilsynene. Alt materiale er samlet i ’Håndbog for socialtilsyn’, som giver socialtilsynene et fælles vidensgrundlag, der understøtter en ensartet og systematisk varetagelse af tilsynsopgaven.

Orienter dig i Håndbog for socialtilsyn

Socialstyrelsen har ingen myndighedsbeføjelser over for socialtilsynene. Det er Ankestyrelsen, der er klagemyndighed for socialtilsynenes afgørelser.

Sidst opdateret 10/02 2020