Gå til indhold
Forside > Tværgående områder > Socialtilsyn > Om socialtilsyn > Rådgivning om lov om socialtilsyn

Rådgivning i forhold til lov om socialtilsyn

Nedenfor kan du læse om, hvem du kan kontakte, hvis du har behov for rådgivning i forhold til lov om socialtilsyn.

Spørgsmål af lovfortolkende karakter henvises til Social- og Indenrigsministeriet, som kan kontaktes via e-mail: eller på telefon 33 92 93 00.

Spørgsmål til loven kan desuden rettes til Ankestyrelsen, som har vejledningspligten på lov om socialtilsyn. De kan kontaktes via e-mail: ast@ast.dk eller på telefon 33 41 12 00.

Spørgsmål af faglig karakter besvares af Socialstyrelsens auditfunktion (se nedenfor). Det kan fx dreje sig om spørgsmål om anvendelsen af kvalitetsmodel, redskaber med videre. Spørgsmål, som vurderes at være af lovfortolkende karakter, visiteres videre til departementet.

Henvendelse til Socialstyrelsens auditfunktion sendes skriftligt til postkassen: .
Postkassen tømmes dagligt.

Det er også muligt at ringe til en medarbejder i auditfunktionen.
Kontakt: Camilla Spanggaard Stokholm, telefon: 61 96 56 07, e-mail:  

Grafisk illustration af Christiansborg, hvor en familie står foran samt 4 paragraftegn.

Sidst opdateret 02/08 2019