Forside > Tværgående områder > Socialtilsyn > Om socialtilsyn > Rådgivning om socialtilsyn

Rådgivning i forhold til lov om socialtilsyn

Rådgivning i forhold til lov om socialtilsyn.

Spørgsmål af lovfortolkende karakter henvises til Børne- og Socialministeriet, som kan kontaktes via e-mail: eller på telefon 33 92 93 00.

Spørgsmål til loven kan desuden rettes til Ankestyrelsens juridiske hotline, som har vejledningspligten på lov om socialtilsyn.
De kan kontaktes via e-mail: ast@ast.dk eller på telefon 33 41 12 00.

Ankestyrelsens juridiske hotline

Spørgsmål af faglig karakter besvares af Socialstyrelsens auditfunktion (se nedenfor). Det kan fx dreje sig om spørgsmål om anvendelsen af kvalitetsmodel, redskaber med videre (Spørgsmål, som vurderes at være af lovfortolkende karakter, visiteres videre til departementet).

Spørgsmål, som besvares af Socialstyrelsen, bliver offentliggjort på Socialstyrelsens hjemmeside, Spørgsmål og svar. 

Læs Spørgsmål og svar

Henvendelse til Socialstyrelsens auditfunktion

Henvendelse sendes skriftligt til postkassen: .
Postkassen tømmes dagligt.

Det er også muligt at ringe til en medarbejder i auditfunktionen.
Kontakt: Camilla Spanggaard Stokholm, telefon: 61 96 56 07, e-mail:  

bygning og familie

Sidst opdateret 04/05 2017