Forside > Tværgående områder > Socialtilsyn > Om socialtilsyn > Rådgivning om socialtilsyn

Rådgivning i forhold til lov om socialtilsyn

Få rådgivning i forhold til lov om socialtilsyn.

Spørgsmål af lovfortolkende karakter henvises indtil videre til bevarelse af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds departement. Departementet kan kontaktes via e-mail: eller på telefon 33 92 93 00.

Spørgsmål af faglig karakter besvares af Socialstyrelsens auditfunktion (se nedenfor). Det kan fx dreje sig om spørgsmål om anvendelsen af kvalitetsmodel, redskaber med videre (Spørgsmål, som vurderes at være af lovfortolkende karakter, visiteres videre til departementet).

Spørgsmål, som besvares af Socialstyrelsen, bliver offentliggjort på Socialstyrelsens hjemmeside, Spørgsmål og svar. 

Læs Spørgsmål og svar

Hvem kan benytte rådgivningsfunktionen?

Rådgivningen er målrettet de tilsynsførende i socialtilsynene. Tilbud, plejefamilier og borgere i øvrigt skal henvende sig til socialtilsynet i den region, hvor de er bosiddende.

Hvordan retter jeg henvendelse?

Forud for henvendelse skal de tilsynsførende have afklaret, om der internt i socialtilsynet foreligger svar på problemstillingen, eller om der fx er flere tilsynsførende, som har brug for en afklaring på den samme problemstilling.

Hvor henvender jeg mig?

Henvendelse sendes skriftligt til postkassen: .
Postkassen tømmes dagligt.

Det er også muligt at ringe til en medarbejder i rådgivningsfunktionen.
Kontakt: Camilla Spanggaard Stokholm, telefon: 61 96 56 07, e-mail:  

bygning og familie

Sidst opdateret 08/07 2016