Gå til indhold

Fem kommunale socialtilsyn

Socialtilsynet består af fem kommunale tilsyn, der har til opgave at godkende og føre et løbende driftsorienteret tilsyn med plejefamilier og tilbud omfattet af lov om socialtilsyn.

I hver region er én kommune ansvarlig for at godkende og føre tilsyn med sociale tilbud og plejefamilier omfattet af lov om socialtilsyn. Socialtilsynet er placeret i fem kommuner:

  • Socialtilsyn Nord – Hjørring Kommune
  • Socialtilsyn Midt – Silkeborg Kommune
  • Socialtilsyn Syd – Fåborg-Midtfyn Kommune
  • Socialtilsyn Øst – Holbæk Kommune
  • Socialtilsyn Hovedstaden – Frederiksberg Kommune
Oversigt over de 5 socialtilsyn

Ansvaret for socialtilsynet

Kommunalbestyrelsen i de fem tilsynskommuner har såvel myndighedsansvaret som det politiske ansvar for socialtilsynets udførelse.

Socialtilsynenes opgaver

De fem socialtilsyn er hver især en offentlig kommunal myndighed. Tilsammen varetager de den samlede tilsynsopgave:

  • Socialtilsynene har myndighed til at godkende og føre driftsorienteret tilsyn med plejefamilier og tilbud på socialområdet omfattet af lov om socialtilsyn
  • Socialtilsynene skal sikre et højt fagligt niveau, ensartethed og uvildighed i opgavevaretagelsen.
  • Socialtilsynet skal arbejde risikobaseret og dialogbaseret i deres arbejde med kontrol og udvikling af plejefamilier og sociale tilbud
  • Socialtilsynene skal vurdere kvaliteten af sociale tilbud og plejefamilier ud fra den eksisterende praksis og konkrete resultater for borgerne via brug af en obligatorisk kvalitetsmodel
  • Socialtilsynene skal udstede sanktioner og tilbagekalde godkendelser af plejefamilier og sociale tilbud, hvis de ikke har den fornødne kvalitet