Gå til indhold
Forside > Tværgående områder > Socialtilsyn > Om de fem socialtilsyn

Om de fem socialtilsyn

I 2014 blev der med tilsynsreformen etableret fem kommunale socialtilsyn. Socialtilsynene har til opgave at godkende og føre et løbende driftsorienteret tilsyn med plejefamilier og tilbud omfattet af lov om socialtilsyn.

I hver region er én kommune ansvarlig for at godkende og føre tilsyn med sociale tilbud og plejefamilier omfattet af lov om socialtilsyn. Socialtilsynet er placeret i fem kommuner:

  • Socialtilsyn Nord – Hjørring Kommune
  • Socialtilsyn Midt – Silkeborg Kommune
  • Socialtilsyn Syd – Fåborg-Midtfyn Kommune
  • Socialtilsyn Øst – Holbæk Kommune
  • Socialtilsyn Hovedstaden – Frederiksberg Kommune
Oversigt over de 5 socialtilsyn

Socialtilsynenes opgaver

De fem socialtilsyn er hver især en offentlig kommunal myndighed. Tilsammen varetager de den samlede tilsynsopgave:

  • Socialtilsynene har myndighed til at godkende og føre driftsorienteret tilsyn med plejefamilier og tilbud på socialområdet omfattet af lov om socialtilsyn.
  • Socialtilsynene skal sikre et højt fagligt niveau, ensartethed og uvildighed i opgavevaretagelsen.
  • Kommunalbestyrelsen i tilsynskommunerne bærer det politiske ansvar for socialtilsynets udførelse.