Gå til indhold
Forside > Tværgående områder > Socialtilsyn > Socialstyrelsens auditfunktion

Socialstyrelsens auditfunktion

Auditfunktionen er en særlig enhed i Socialstyrelsen, der blev etableret i 2014 samtidigt med de fem kommunale socialtilsyn. Enheden har til opgave at følge og understøtte socialtilsynene i deres arbejde med at godkende og føre tilsyn med kvaliteten af plejefamilier og sociale tilbud.

I henhold til lov om socialtilsyn har Socialstyrelsens auditfunktion en særlig rolle i forhold til at understøtte, at socialtilsynet drives i overensstemmelse med lovens formål og intentioner.

Socialstyrelsen skal løbende følge praksis i socialtilsynet og bidrage til, at socialtilsynet udvikler en systematisk, ensartet, uvildig og faglig kompetent praksis på tværs af de fem socialtilsyn.

Socialstyrelsen har ingen myndighedsbeføjelser over for socialtilsynene og fører ikke tilsyn. Det er Ankestyrelsen, som er klagemyndighed for socialtilsynenes afgørelser.

Hvad laver Socialstyrelsens auditfunktion?


Socialstyrelsen har gennem auditfunktionen til opgave at understøtte implementeringen af lov om socialtilsyn.

Det gør Socialstyrelsens auditfunktion ved, at:

  • Følge praksis i socialtilsynet på udvalgte området gennem fx, medvirken i enkelte tilsynsbesøg og monitorering af nøgletal vedrørende tilsynenes praksis, interviews, spørgeskemaundersøgelser mv.
  • Understøtte udførelsen af godkendelses- og tilsynsopgaven gennem undervisning, temadage, netværk proces- og implementeringsstøtte samt via faglig vejledning i brugen af kvalitetsmodellen og andre tilsynsredskaber/områder.
  • Levere analyser og viden om socialtilsynenes virksomhed, der både kan understøtte ensartethed på tværs af tilsynene og informere det politiske niveau. Eksempelvis har Socialstyrelsen foretaget to evalueringer af tilsynsreformen, ligesom der årligt udgives en årsrapport om socialtilsynenes virksomhed.

Hvordan arbejder Socialstyrelsens auditfunktion i praksis?

Auditfunktionen afholder løbende aktiviteter for socialtilsynene, som har som formål at til at understøtte ensartethed på tværs af socialtilsynene i deres tilsynspraksis og deres kvalitetsvurdering af plejefamilier og sociale tilbud.

Det sker eksempelvis gennem faglig vejledning og proces- og implementeringsaktiviteter, men også ved løbende at udvikle og justere konkrete redskaber. Arbejdet foregår ofte med inddragelse af de fem socialtilsyn, således at de udviklede redskaber og den faglig vejledning er relevant og aktuel for socialtilsynenes praksis.

Alt materiale er samlet i Håndbog for socialtilsyn, som giver socialtilsynene et fælles vidensgrundlag, der understøtter en ensartet og systematisk varetagelse af tilsynsopgaven.

 

Sidst opdateret 06/10 2021