Gå til indhold

Øvrige materialer

Her finder du en oversigt over andre vejledninger og materialer, der er udarbejdet til at understøtte socialtilsynets opgaver.

Opfølgsningsplan

Formålet med opfølgningsplanen er at skabe en konstruktiv og lærende dialog mellem tilbuddet og socialtilsynet. 

Opfølgningsplanen til brug ved tilsyn af plejefamilier

Opfølgningsplanen til brug ved tilsyn af tilbud

Vidensnotater

I vidensnotater præsenteres aktuel bedste viden inden for et givent emne, der har relevans for socialtilsynenes arbejde.

Vidensgrundlag vedrører det risikobaserede socialtilsyn og har til formål at understøtte i tilrettelæggelsen og udførelsen af det risikobaserede tilsyn.

Know-how notater

Know-how notatet har til formål at understøtte de tilsynsmæssige overvejelser i socialtilsynet i forhold til en række faglige emner og vurderinger ved at fremlægge aktuelt bedste viden og praksis på et givent område som vejledende fagligt grundlag.

Know how-notat beskriver en række forhold, som socialtilsynene kan forholde sig til, når de, som led i den samlede vurdering af økonomien i sociale tilbud, skal vurdere fastsættelse af markedsbestemt leje.

Notatet beskriver en række forhold, der udgør som led i den samlede vurdering af økonomien på sociale tilbud, som skal vurdere vederlag til bestyrelsesmedlemmer.

Tegnefilm målrettet borgere med udviklingshæmning

Der er udarbejdet en rammesættende tegnefilm målrettet borgere med udviklingshæmning. Formålet med tegne filmen er at orientere om socialtilsynets rolle, og hvorfor tilsynskonsulenterne gerne vil tale med borgerne. 

Den rammesættende tegnefilm kan ses forud for eller under et tilsynsbesøg. 

Guideline til socialtilsynets vurdering af tilbud med stofmisbrugsbehandling

Med udgangspunkt i de nationale retningsliner for den sociale stofmisbrugsbehandling har Socialstyrelsen udarbejdet en guideline til støtte for socialtilsynets vurdering af kommunal social stofmisbrugsbehandling. Publikationen indeholder en række spørgsmål, som socialtilsynet med fordel kan bruge ved vurdering af de enkelte indikatorer i socialtilsynets kvalitetsmodel.

Sidst opdateret 27/10 2021