Gå til indhold

Kvalitetsmodellen

Kvalitetsmodellen er en ramme, som socialtilsynet skal anvende i vurderingen af, om et tilbud eller en plejefamilie har den fornødne kvalitet.

Socialtilsynet har til opgave at sikre, at tilbud og plejefamilier har den fornødne kvalitet inden for kvalitetsmodellens rammer. Kvalitetsmodellen er skabt for at sikre en systematisk, ensartet, uvildig og fagligt kompetent varetagelse af opgaven.

Kvalitetsmodellen skal strukturere og systematisere socialtilsynets kvalitetsvurdering. Der er imidlertid altid et betydeligt fagligt skøn forbundet med at vurdere, hvorvidt et tilbud eller en plejefamilie har fornøden kvalitet.

Da plejefamilier på mange punkter adskiller sig fra sociale tilbud, er der to kvalitetsmodeller - én i forhold til plejefamilier og én i forhold til sociale tilbud.

Kvalitetsmodel for tilbud

Kvalitetsmodel for plejefamilier

Sidst opdateret 12/10 2021