Gå til indhold

Inspirationsmateriale

Socialstyrelsens auditfunktion udarbejder løbende inspirationsmateriale til socialtilsynene. Materialerne er baseret på aktuelt bedste viden på området.

Inspirationsmateriale til socialtilsynene har til formål at inspirere til kvalitetsudvikling af praksis. Gennem materialet sætter Socialstyrelsens auditfunktion en faglig retning for socialtilsynspraksis og udpeger et fagligt fokusområde ved at omsætte viden til socialtilsynspraksis.

Inspirationsmateriale til kvalitetsvurdering af sociale tilbud, der søger om godkendelse

Socialstyrelsen har udarbejdet et inspirationsmateriale, der har til formål at understøtte det pågældende socialtilsyn i at afdække og vurdere kvaliteten i tilbud, der søger om godkendelse, jf. lov om socialtilsyn. Inspirationsmaterialet er henvendt til tilsynskonsulenter og ledelsen i socialtilsynene, som arbejder med at godkende tilbud.

Inspirationsmaterialet består af fire delelementer:

Sidst opdateret 16/11 2021