Gå til indhold

Faglige vejledninger

Socialstyrelsens auditfunktion udarbejder løbende faglige vejledninger til socialtilsynene. Vejledningerne er baseret på aktuelt bedste viden på området.

Socialstyrelsens faglige vejledninger til de fem socialtilsyn er udarbejdet i henhold til lov om socialtilsyn § 24. Vejledningerne udgør et vejledende fagligt grundlag. De faglige vejledninger har ikke karakter af retlig vejledning i forhold til lov om socialtilsyn, da denne ydes af Ankestyrelsen.

Faglig vejledning vedrørende dialogforpligtelsen

Socialstyrelsen har udarbejdet en faglig vejledning om socialtilsynenes dialogforpligtelse. Vejledningen er henvendt både til tilsynskonsulenter og ledelsen i de fem socialtilsyn og giver en fælles faglig retning for, hvordan dialogforpligtelsen kan forstås og praktiseres i socialtilsynenes forskellige tilsynsfaglige aktiviteter og møder med sociale tilbud og plejefamilier. 
Hent udgivelserne:

Faglig vejledning til socialtilsynet: Ekstern supervision og faglig sparring

Socialstyrelsens Auditfunktion har udarbejdet en faglig vejledning om ekstern supervision og faglig sparring. Denne vejledning er særligt henvendt til socialtilsynene, for at understøtte og kvalificere deres kvalitetsvurdering af Indikator 8.b. i kvalitetsmodellen til en ensartet og systematisk praksis i tilbud.

Socialstyrelsen har i forbindelse med den faglige vejledning om ekstern supervision og faglig sparring udarbejdet en introduktionsfilm, som præsenterer de væsentligste pointer.

Faglig vejledning om sociale medier

Socialstyrelsen har udarbejdet en faglig vejledning henvendt til socialtilsynene om, hvordan emnet sociale medier kan inddrages i vurderingen af kvaliteten i tilbud og plejefamilier.

Sidst opdateret 12/10 2021