Gå til indhold

Vejledninger og materialer

På disse sider finder du vejledende materiale, der har til formål at understøtte socialtilsynenes opgavevaretagelse. Materialet er baseret på aktuelt bedste viden på området.

Socialstyrelsen udarbejder løbende vejledninger og materialer, der understøtter socialtilsynets opgaver. Nogle vejledninger og materialer har en generel karakter og kan anvendes på tværs af tilbudstyper og målgrupper, mens andre er målrettet en særlig målgruppe eller tilbudstype. 

De målrettede vejledninger og materialer kvalificerer på forskelligvis socialtilsynets faglige skøn og bidrager til de tilsynsførendes indsigt i aktuelt bedste viden inden for en række af de områder, som de fører tilsyn inden for.

Faglig vejledning

En del af vejledningsmaterialet har betegnelsen faglig vejledning. En faglig vejledning angiver en faglig retning og ramme for, hvordan socialtilsynene skal varetage en afgrænset del af tilsynspraksis, således at tilsynspraksis efterlever lovgivers intention.

En faglig vejledning udarbejdes som følge af ny lovgivning og/eller som følge af, at Auditfunktionen har identificeret et behov for at understøtte tilsynspraksis med faglig vejledning. Socialstyrelsen vil evaluere om socialtilsynene omsætter den faglige vejledning i tilsynspraksis.

Inspirationsmateriale

En anden del af vejledningsmaterialet har betegnelsen inspirationsmateriale. Inspirationsmaterialet har til formål at inspirere til kvalitetsudvikling af praksis. Gennem materialet sætter auditfunktionen sætter en faglig retning for socialtilsynspraksis og udpeger et fagligt fokusområde ved at omsætte viden til socialtilsynspraksis.

Inspirationsmaterialet kan typisk være deling af gode (praksis)erfaringer og ny viden omsat til socialtilsynenes kontekst, der kan inspirere på tværs af socialtilsynene.

 

Sidst opdateret 19/05 2022