Gå til indhold

Vejledninger og materialer

Som led i Socialstyrelsen rolle som auditfunktion for socialtilsynet udarbejder Socialstyrelsen vejledende materiale for at understøtte socialtilsynenes opgavevaretagelse. Materialet er baseret på aktuelt bedste viden på området.

Socialstyrelsen udarbejder løbende vejledninger og materialer, der kan anvendes til at understøtte socialtilsynets opgaver. Nogle vejledninger og materialer har en generel karakter og kan anvendes på tværs af tilbudstyper og målgrupper, mens andre er målrettet en særlig målgruppe eller tilbudstype. 

De målrettede vejledninger og materialer kvalificerer på forskelligvis socialtilsynets faglige skøn og bidrager til de tilsynsførendes indsigt i aktuelt bedste viden inden for en række af de områder, som de fører tilsyn inden for.

Nedenfor kan du læse om de forskellige ”genrer” for materialer, som Socialstyrelsens auditfunktion løbende udarbejder.

Faglig vejledning

Faglig vejledning angiver en faglig retning og ramme for, hvordan socialtilsynene skal varetage en afgrænset del af tilsynspraksis, således at tilsynspraksis efterlever lovgivers intention.

En faglig vejledning udarbejdes som følge af ny lovgivning og/eller som følge af, at Auditfunktionen har identificeret et behov for at understøtte tilsynspraksis med faglig vejledning. Socialstyrelsen vil evaluere om socialtilsynene omsætter den faglige vejledning i tilsynspraksis.

Find de faglige vejledninger på denne sides underside til venstre eller ved at klikke her.

Inspirationsmateriale

Inspirationsmateriale til socialtilsynene har til formål at inspirere til kvalitetsudvikling af praksis. Gennem materialet sætter auditfunktionen sætter en faglig retning for socialtilsynspraksis og udpeger et fagligt fokusområde ved at omsætte viden til socialtilsynspraksis.

Inspirationsmaterialet kan typisk deling af gode (praksis)erfaringer og ny viden omsat til socialtilsynenes kontekst, der kan inspirere på tværs af socialtilsynene.

Find inspirationsmaterialer på denne sides underside til venstre eller ved at klikke her.

Andre understøttende vejledninger og redskaber

Andre understøttende vejledninger og materialer samler en oversigt med de guides og redskaber, der er udarbejdet til at understøtte socialtilsynets opgaver Her finder du en oversigt over andre vejledninger og materialer, der er udarbejdet til at understøtte socialtilsynets opgaver.

 

Sidst opdateret 01/11 2021