Gå til indhold

De tilsynsfaglige trin

Et tilsyn indebærer en række tilsynsfaglige trin. Til hvert trin hører en række overvejelser – eksempelvis om, hvilke tilsynsmæssige overvejelser, du kan gøre dig, når du skal indhente oplysninger, foretage din kvalitetsvurdering og understøtte opfølgning og udvikling.

På siderne nedenfor kan du læse om, hvilke oplysninger du eksempelvis kan vælge at indhente og hvilke metoder, du kan vælge at anvende, når du skal foretage en faglig vurdering af kvaliteten på et socialt tilbud eller en plejefamilie. Du kan i øvrigt læse om principperne for kvalitetsvurderingen samt, hvilke overvejelser du kan gøre dig i forhold til den efterfølgende dialog med tilbuddet eller plejefamilien.   

Sidst opdateret 05/10 2021