Gå til indhold
Forside > Tværgående områder > Socialtilsyn > Håndbog for socialtilsyn > Seneste nyt i håndbogen > Kvalitetsvurdering af tilbud, der søger om godkendels

Kvalitetsvurdering af tilbud, der søger om godkendels

Socialtilsynet skal vurdere, hvorvidt et tilbud har den fornødne kvalitet til at blive godkendt, som generelt egnede til målgruppen

Socialstyrelsen har udarbejdet et inspirationsmateriale, der understøtter socialtilsynet i at afdække og vurdere kvaliteten i tilbud, der søger om godkendelse.

Inspirationsmaterialet fokuserer b.la. på, hvordan godkendelsesgrundlaget kan styrkes ved at udfolde, afdække og bedømme indikatorerne i kvalitetsmodellen. Inspirationsmaterialet fokuserer endvidere på, hvordan socialtilsynet, i det driftsorienterede tilsyn, kan følge op på, om et nylig godkendt tilbud lever op til de forudsætninger, der lå til grund for godkendelsen. Materialet er målrettet tilsynskonsulenter og ledelsen i socialtilsynene, som arbejder med at godkende tilbud.

Inspirationsmaterialet er inddelt i fire delelementer, der hver beskriver faglige anbefalinger til, hvordan kvalitetsvurderingen ved godkendelse af tilbud kan kvalificeres

Hent kvalitetsvurdering af tilbud, der søger om godkendelse her

Sidst opdateret 04/01 2022