Gå til indhold

Økonomisk tilsyn

På disse sider finder du vejledning og materialer om det økonomiske tilsyn med sociale tilbud.

I socialtilsynets vurdering af et tilbuds eller en plejefamilies kvalitet, indgår en vurdering af, om tilbuddet har den fornødne økonomiske kvalitet. Socialstyrelsen udarbejder løbende vejledninger og materialer, der understøtter socialtilsynet i varetagelsen af det økonomiske tilsyn.

Sidst opdateret 19/05 2022