Gå til indhold

Godkendelse af tilbud

Socialtilsynet godkender tilbud som ”generelt egnede til målgruppen”. Godkendelsen er en betingelse for, at kommunerne kan visitere borgere til ophold på tilbuddene.

Formålet er at skabe et solidt og systematisk vidensgrundlag og vurdere, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse

Socialtilsynet vurderer tilbuddets forudsætninger for og forventede evne til at opfylde betingelserne for godkendelse. Socialtilsynets godkendelse en betingelse for, at kommunerne kan visitere borgere til ophold på tilbuddene.

Kun tilbud, der forventes at kunne levere den fornødne kvalitet, og som opfylder lovens øvrige bestemmelser, kan der træffes afgørelse om godkendelse.

På de øvrige sider under ”Godkendelse af tilbud” kan du som tilsynskonsulent læse mere om, hvordan du vurderer et tilbuds kvalitet. 

Fold alle teksterne ud eller ind

Socialtilsynet godkender og føre tilsyn med følgende tilbudstyper:

 • Opholdssteder, Serviceloven (Herefter SEL) § 66, stk. 1, nr. 6
 • Døgninstitutioner, SEL § 66, stk. 1, nr. 7
 • Efterskoler og kostskoler, SEL § 66, stk. 1, nr. 8
 • Stofmisbrugsbehandling, SEL §§ 101 og 101a
 • Midlertidige botilbud til voksne, SEL § 107
 • Længerevarende botilbud til voksne og unge voksne, SEL §§ 108 og 108a
 • Kvindekrisecentre, SEL § 109
 • Herberg og forsorgshjem, SEL § 110
 • Botilbudslignende tilbud med støtte efter SEL § 85, jf. lov om socialtilsyn § 4, stk. 1, nr. 3
 • Alkoholmisbrugsbehandling, Sundhedsloven (Herefter SUL) § 141
  (Listen er udtømmende).
Sidst opdateret 26/10 2021