Gå til indhold

Præsentation af håndbog og nyhedsbrev

Håndbog for socialtilsyn er målrettet socialtilsynet og tilsynsførende som et redskab til at understøtte socialtilsynsopgaven.

Håndbogen er målrettet socialtilsynet og tilsynsførende og har til formål at støtte socialtilsynets arbejde med at lave vurderinger og træffe afgørelser på et ensartet og systematisk vidensgrundlag.

Den indeholder anbefalinger til, hvordan socialtilsynet udøver en velunderbygget tilsynsvirksomhed af høj kvalitet.

Håndbogen tager afsæt i gældende lovgivning og guider socialtilsynet i, hvordan loven kan omsættes til en ensartet, fagligt kompetent og systematisk praksis.

Auditfunktionens nyhedsbrev

Auditfunktionen udsender et nyhedsbrev 2-4 årligt indeholdende nyheder om alt fra nye publikationer, kommende arrangementer og initiativer.

Du tilmelder dig Auditfunktionens nyhedsbrev her

Revidering af håndbogen

Håndbogens indhold ændrer sig i takt med, at rammerne for socialtilsynet og den konkrete tilsynspraksis udvikler sig. Håndbogen bliver derfor revideret løbende.

Har du forslag til ændringer eller tilføjelser, kan du kontakte Socialstyrelsen på: .

Sidst opdateret 04/11 2021