Gå til indhold
Forside > Tværgående områder > Tilbudsportalen

Tilbudsportalen

Med Tilbudsportalen kan sagsbehandleren med udgangspunkt i borgerens behov fremsøge en række tilbud eller plejefamilier, der retter sig mod borgerens specifikke problemstilling.

Tilbudsportalen er udstillingsvinduet for tilbud og plejefamilier

Den endelige matchning mellem en borger og et tilbud sker ikke på Tilbudsportalen, men den er et værktøj til at finde et overskueligt antal relevante tilbud, som sagsbehandleren derefter kan undersøge nærmere.

Tilbudsportalen indsamler og udstiller oplysninger om plejefamilier og tilbud til mennesker med en funktionsnedsættelse eller et socialt problem.

Tilbudsportalen er landsdækkende og registrering er lovpligtig. Alle oplysninger på Tilbudsportalen er godkendt af plejefamiliernes og tilbuddenes tilsynsførende myndighed.

På Tilbudsportalen .dk kan du registrere et nyt eller opdatere et eksisterende tilbud.

Drift og support af Tilbudsportalen

  • Social- og Indenrigsministeriet har myndighedsansvaret for Tilbudsportalen. Ministeriet træffer blandt andet beslutninger om portalens finansiering, drift/udvikling samt varetager kontakten til portalens interessenter.
  • Social- og Indenrigsministeriet traf i 2017 beslutning om, at den tekniske drift og udvikling af Tilbudsportalen skulle overføres fra Socialstyrelsen til Erhvervsstyrelsen.
  • Erhvervsstyrelsen har udviklet en ny portalløsning, som blev sat i drift den 11. juni 2019.
  • Erhvervsstyrelsen driver supportfunktionen ift. Tilbudsportalen – og varetager den tekniske support (1st line) ift. Tilbudsportalen.
  • Socialstyrelsen varetager den socialfaglige support (2nd line support) ift. Tilbudsportalen, når den modtager henvendelser fra Erhvervsstyrelsen herom. Endvidere foretager Socialstyrelsen stikprøver ift. de indberettede oplysninger.

Gå til Tilbudsportalen

Har du brug for hjælp til indberetningen, kan du kontakte Tilbudsportalens support.

Gå til Tilbudsportalens supportside

Sidst opdateret 26/11 2020