Gå til indhold

Kvalitetsvurdering ved driftsorienteret tilsyn med tilbud

Socialtilsynet skal i det driftsorienterede tilsyn vurdere, om tilbud har den fornødne kvalitet.

Socialtilsynet skal i den samlede vurdering af om, hvorvidt et tilbud fortsat kan godkendes, vurdere, om det har den fornødne kvalitet inden for kvalitetsmodellens syv temaer. Ved det driftsorienterede tilsyn skal eksisterende praksis og konkrete resultater for borgerne indgå i vurderingen af kvaliteten i tilbuddet.

Som tilsynskonsulent skal du i forbindelse med et driftsorienteret tilsyn vurdere i hvilken grad, at indikatorerne i kvalitetsmodellen er opfyldt.

Sidst opdateret 28/10 2021