Gå til indhold

Opfølgning og udvikling

Socialtilsynet skal både føre kontrol med, at plejefamilien fortsat har den fornødne kvalitet og opfylder betingelserne for godkendelse. Samtidig med at tilsynet er forpligtiget til at indgå i dialog med familien om, hvordan kvaliteten i plejefamilien fastholdes og udvikles.

Socialtilsynet skal som led i det driftsorienterede tilsyn både føre kontrol med forholdene i plejefamilien og indgå i dialog med familien om, hvordan de kan fastholde og udvikle kvaliteten, som plejefamilie. På den måde indgår der såvel et kontrol- som et kvalitetsudviklingsperspektiv i tilsynsopgaven.

Det er derfor vigtigt, at socialtilsynets vurderinger og afgørelser følges op over for plejefamilien.

Socialtilsynet kan for eksempel indgå i dialog med en plejefamilie om, hvordan familien kan rette op på bekymrende forhold, eller udvikle den generelle indsats i plejefamilien.

Opfølgningsplan

Socialstyrelsen har udviklet en opfølgningsplan, som er udarbejdet til anvendelse af ledere og medarbejdere på tilbud, samt er et redskab til at understøtte en systematisk opfølgning på udviklingen af kvaliteten i et tilbud.

Find opfølgningsplan til brug ved tilsyn af plejefamilier her

Sidst opdateret 24/03 2022