Gå til indhold

Auditfunktionens årsrapporter

Auditfunktionen udgiver hvert år en årsrapport omhandlende socialtilsynenes virksomhed, som indeholder fakta og nøgletal om socialtilsynenes aktiviteter.

Auditfunktionens årlige rapport er udarbejdet dels på baggrund af de fem socialtilsyns årsrapporter og dels på data fra socialtilsynene, som Socialstyrelsen har indhentet ved hjælp af stikprøver, redegørelser, statistiske analyser eller lignende. Derudover kan indgå data fra evalueringen af tilsynsreformen, der blev udgivet i 2018.

Du finder samtlige af Auditfunktionens årsrapporter her:

Sidst opdateret 02/12 2021