Forside > Tværgående områder > Socialtilsyn > Årsmøde for socialtilsyn > Årsmøde for socialtilsyn 2018

Årsmøde for socialtilsyn 2018

Torsdag d. 24. maj 2018 afholdes årsmøde for socialtilsynene. Temaet er "Det risikobaserede tilsyn"

Formålet med årsmødet er, at socialtilsynene får nye vidensinput og mulighed for at reflektere over egen praksis.

Socialstyrelsen har i samarbejde med repræsentanter fra de fem socialtilsyn sammensat et program, som med afsæt i et fælles vidensgrundlag fokuserer på temaer, som udgør væsentlige elementer i det risikobaserede tilsyn.

Årsmødet vil fokusere på, hvordan vi kan skabe et fælles sprog for den kompleksitet, som det risikobaserede tilsyn skriver sig ind, og hvordan den professionelle dømmekraft kan udgøre en væsentlig forudsætning for det faglige skøn og de forhold, der tillægges vægt i det risikobaserede tilsyn.

Til gensidig inspiration og perspektivering vil repræsentanter fra socialtilsynene præsentere lokale eksempler på lovende praksis i forhold til det risikobaserede tilsyn.

Deltagerkredsen er medarbejdere og ledere i socialtilsynene samt Socialstyrelsens medarbejdere, som beskæftiger sig med aktiviteter i auditfunktionen.

Årsmødet afholdes på Hotel Nyborg Strand (Østerøvej 2, 5800 Nyborg) fra kl. 10.30 - 16.30 og deltagelsen er gratis.

Du finder det fulde program for årsmødet 2018 og tilmelder dig via følgende link

Tilmeldingsfristen er den 1. maj 2018.

Vel mødt!

 Billede Årsmøde 2018

Sidst opdateret 16/05 2018