Forside > Tværgående områder > Socialtilsyn > Fagkonferencer for socialtilsyn

Fagkonferencer for socialtilsyn

I 2019 styrker Socialstyrelsen den faglige vejledning gennem to tematiserede fagkonferencer målrettet socialtilsynenes kvalitetsvurderinger.

Fagkonferencerne erstatter de hidtidige årsmøder for socialtilsynene. Målet med fagkonferencerne er at understøtte en mere vidensbaseret tilsynspraksis og kvalificere socialtilsynenes dialog med sociale tilbud om udvalgte målgrupper.

Deltagerkredsen er medarbejdere og ledere i socialtilsynene.

Auditfunktionen udarbejder programmet for årsmødet i et tæt samarbejde med en sparringsgruppe, som består af repræsentanter fra socialtilsynene og relevante videnspersoner.

Forsidebillede Årsmøder

Sidst opdateret 05/04 2019