Gå til indhold
Forside > Tværgående områder > Socialstyrelsens auditfunktion

Socialstyrelsens auditfunktion

Auditfunktionen er en enhed i Socialstyrelsen, der understøtter de fem kommunale socialtilsyn i deres arbejde med at godkende og føre tilsyn med kvaliteten af plejefamilier og sociale tilbud.

I hver region er én kommune ansvarlig for at godkende og føre tilsyn med sociale tilbud og plejefamilier omfattet af lov om socialtilsyn.

Formålet med lov om socialtilsyn er at sikre, at borgerne får en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter serviceloven.

Anbefalinger til et ensartet og systematisk tilsyn

Socialstyrelsens årsrapport om socialtilsynet