Gå til indhold
Forside > Tværgående områder > Socialtilsyn

Socialtilsyn

Socialtilsynet består af fem kommunale socialtilsyn, som har ansvaret for at godkende og føre driftsorienteret tilsyn med plejefamilier og sociale tilbud omfattet af lov om socialtilsyn. Socialstyrelsen understøtter de fem socialtilsyns arbejde med relevant vejledning og materiale og følger løbende praksis. Auditfunktionen fører ikke tilsyn.

Anbefalinger til et ensartet og systematisk tilsyn

Socialstyrelsens årsrapport om socialtilsynet