Udgivelser

2017 | Om socialstyrelsens viden

Validerede instrumenter

Publikationen giver overblik over validerede instrumenter i igangværende evalueringer.

2017 | Om socialstyrelsens viden

Drejebog for national udvikling af sociale indsatser

Drejebogen er et redskab i Børne- og Socialministeriets strategi for udvikling af sociale indsatser.

2016 | Om socialstyrelsens viden

Indkredsning af lovende praksis på det specialiserede socialområde

Forskningsrapport, som beskriver en typologi for lovende praksis på det specialiserede socialområde. Der beskrives i alt 11 elementer. Rapporten indeholder også et måleredskab.

2016 | Om socialstyrelsens viden

Kort og klart. Lovende praksis på det specialiserede socialområde

Hæfte, der introducerer til en typologi for lovende praksis på det specialiserede socialområde. Der beskrives i alt 11 elementer, der er karakteristiske for sociale indsatser, hvor vi ikke har sikker viden om resultaterne, men som virker lovende. Hæftet er en pixiversion af en forskningsrapport.

2016 | Om socialstyrelsens viden

Resultatdokumentation og evaluering – håndbog for sociale tilbud

Håndbogen "Resultatdokumentation og evaluering" er en praksisnær vejledning med analytiske værktøjer. Håndbogen henvender sig til sociale tilbud og kan bruges til at understøtte dokumentationsarbejdet og kvalitetsudviklingen.

2016 | Om socialstyrelsens viden

Retningslinjer for økonomisk analyse

Retningslinjerne danner udgangspunkt for økonomiske analyser af sociale indsatser.

2015 | Om socialstyrelsens viden

Omkostningsvurdering

Guiden anvendes til vurdering af omkostninger ved sociale indsatser og metoder.

2013 | Om socialstyrelsens viden

Evalueringsguide

Du kan bruge Evalueringsguiden til at understøtte planlægning og styring af et evalueringsforløb.

2013 | Om socialstyrelsens viden

Viden til gavn

Evidenspolitikken er Socialstyrelsens retningslinjer for evalueringer og anden indsamling af data til national metodeudvikling og til styringsformål i projekter.

2013 | Om socialstyrelsens viden

Vidensdeklaration

Med Vidensdeklarationen kan aktører på det sociale område - særligt kommunerne - danne sig overblik over vidensgrundlaget bag en konkret social indsats eller metode.

Sidst opdateret 21/11 2016