Forside > Tværgående områder > Om Socialstyrelsens viden > Udvikling og udbredelse af sociale indsatser > Drejebog for national udvikling af sociale indsatser

Drejebog for national udvikling af sociale indsatser

Drejebogen for national udvikling af sociale indsatser er et redskab i Social- og Indenrigsministeriets strategi for udvikling af sociale indsatser.

Drejebogen skal understøtte, at strategien omsættes til en ændring af praksis. Drejebogen er udarbejdet af Socialstyrelsen.

Drejebogen er et redskab til alle, der arbejder med udvikling, afprøvning og udbredelse af sociale indsatser og metoder på ministerområdet. Den beskriver de faser, der er i udviklingsarbejdet, og de mål, der skal opfyldes. Den beskriver også typiske leverancer i de forskellige faser af et projekt.

I Drejebogen er det også tydeligt beskrevet, hvordan man på ministerområdet ønsker at vidensbasere udviklingen af sociale indsatser og metoder, herunder hvilke evalueringsformer, der er relevante i de forskellige faser af udviklingsarbejdet.

Se Drejebogen for national udvikling af sociale indsatser 

Sidst opdateret 28/01 2020