Forside > Tværgående områder > Om Socialstyrelsens viden > SØM > Support og FAQ > FAQ > FAQ - Vidensdatabasen, konsekvenser

FAQ - Vidensdatabasen, konsekvenser

Spørgsmål og svar - Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM

Fold alle teksterne ud eller ind

Hvornår kan jeg bruge konsekvensestimaterne fra SØMs vidensdatabase til en beregning?

Konsekvensestimaterne vil være mest anvendelige i de tilfælde, hvor målgruppen og effektmålet for din egen indsats ligner definitionerne og målgruppekarakteristika fra vidensdatabasen mest muligt. Det beror altid på din egen vurdering af estimaternes anvendelighed i forhold til den konkrete indsats for SØM-beregningen.

For at kunne anvende estimaterne i en beregning for en konkret indsats, skal følgende forudsætninger være opfyldt:

  • Målgruppen for din indsats skal være i (nogenlunde) overensstemmelse med en af målgrupperne i vidensdatabasen. 
  • Effektmålet for din indsats skal være i (nogenlunde) overensstemmelse med succesmålet for SØM-målgruppen.

I praksis vil det ikke være muligt at finde målgrupper og effektmål, der stemmer 100 pct. overens, hvorfor det vil bero på din konkrete vurdering af, om matchet er godt nok til, at vidensdatabasens estimater kan anvendes. Denne vurdering hjælpes på vej af, at du i SØM kan få oplysninger om målgruppernes definition og karakteristika. Det er her, den socialfaglige indsigt i området og målgruppen er afgørende for at kunne lave denne vurdering. Du bør i din SØM-beregning notere overvejelser om, hvor godt forudsætningerne er opfyldt på siden ”Konsekvenser 1”.

Hvor lang tidshorisont kan jeg regne på? Og kan SØM beregne de langsigtede effekter af sociale indsatser?

Med den viden, der er i vidensdatabasen, er det muligt at regne på en tidshorisont på op til 9 år afhængig af målgruppen og hvilke konsekvenser, der medtages i beregningen (SØM version 2.0). For børn og unge betyder det, at du kan regne på de økonomiske konsekvenser af en indsats i barnets eller den unges fortsatte børne- og ungeliv samt i nogle tilfælde i det tidlige voksenliv. Selve modellen er dog konstrueret til at kunne regne på op til 20 år, hvis du har viden om de langsigtede økonomiske konsekvenser.

Hvilke konsekvenser skal jeg tilvælge i min beregning, og kan jeg ændre konsekvenserne i SØM, så de bedre passer med en konkret indsats eller en konkret kommune?

Vurderingen af hvilke konsekvenser, som du medtager i SØM-beregningen for den enkelte indsats, skal altid bero på en konkret vurdering af estimaternes anvendelighed i forhold til din målgruppe, indsatsen og effekten af denne. Der bør således foreligge en begrundet hypotese for, hvilke konsekvenser der påvirkes af indsatsens effekt og størrelsen på disse.

Du kan godt ændre konsekvenserne i SØM, og det vil normalt være relevant, at man som bruger indtaster sine egne bud på de økonomiske konsekvenser for alle de områder, man ønsker at medtage. Alternativt kan du finde inspiration i estimaterne i SØMs vidensdatabase og tilrette konkrete estimater, hvor du selv har bedre viden.

Sidst opdateret 17/10 2019