SØM uddannelse

I perioden 2018-2020 tilbydes uddannelse i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM). Uddannelsen varetages af Incentive og VIVE for Socialstyrelsen. Her på siden kan du finde mere information om kurserne.

Incentive og VIVE afholder for Socialstyrelsen uddannelse i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM). Kurserne afholdes flere steder i landet. Uddannelsen er bygget op omkring 3 spor, som retter sig mod både beslutningstagere og brugere på flere niveauer. Hvert spor afholdes ca. to gange årligt frem til 2020. 

Spor 1: Introduktion til SØM

Spor 1 er et 1-dags kursus, som giver en introduktion til SØM og fokuserer på, hvordan SØM kan anvendes, for eksempel som bidrag til et beslutningsoplæg.

Målgruppen er primært kommunale beslutningstagere og fagpersoner (både socialfaglige og økonomimedarbejdere), men retter sig også mod øvrige aktører med interesse i socialøkonomi. Vi anbefaler, at man både sender ledere, økonomimedarbejdere og fagpersoner på samme kursus for at styrke fælles forståelse og dialog.

På kurset får deltagerne kendskab til SØM og viden om, hvordan resultaterne kan anvendes hensigtsmæssigt i en beslutningssituation. Deltagerne får også kendskab til baggrunden for SØM, og får indsigt i de forudsætninger og anvendelsesmuligheder, de skal være opmærksomme på, når de anvender resultaterne fra SØM.

Spor 2: Lær at lave dine egne SØM-analyser

Spor 2 er et 2-dags kursus, som har fokus på at gøre deltagerne i stand til at lave deres egne beregninger i SØM.

Målgruppen er primært deltagere fra kommuner, der selvstændigt udfører økonomiske evalueringer af sociale indsatser, men retter sig også mod organisationer, der udarbejder analyser på egne eller andres vegne. Kursusdagene ligger med 4-6 ugers mellemrum. Vi anbefaler, at deltageren har været på spor 1 først.

På spor 2 får deltagerne kendskab til, hvordan SØM kan anvendes i praksis og får solidt kendskab til modellens beregningsramme og vidensdatabase.

Spor 3: Bliv SØM-superbruger

Spor 3-kurser udbydes fra 2019 i form af online webinarer, hvor der er mulighed for at blive klogere på specifikke emner. Spor 3-kurser retter sig primært mod personer, som ønsker at dykke endnu mere ned i SØM.

Da SØM primært er et værktøj til kommunerne, er 80 procent af kursuspladserne reserveret til kommunale deltagere.

Du kan læse mere om uddannelsen samt tilmelde dig her. 

Du kan med fordel deltage i uddannelsen, selv om du har deltaget i Socialstyrelsens introkurser i foråret 2018.

Sidst opdateret 23/08 2018