Den Socialøkonomiske Investeringsmodel

Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, er et beregningsværktøj, der styrker beslutningsgrundlaget i en konkret lokal sammenhæng og sætter fokus på de budgetøkonomiske konsekvenser over tid, der kan være ved at investere i sociale indsatser.

Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, er særligt målrettet kommunerne, men kan bruges af alle, der ønsker mere viden om, hvordan en social indsats påvirker den offentlige økonomi over tid.

SØM kan give et bedre grundlag for dialog og lokalpolitiske diskussioner, men kan aldrig stå alene, når der skal træffes politiske beslutninger om investeringer i sociale indsatser. Sociale indsatser skal i høj grad også vurderes ud fra den progression og livskvalitet, der skabes for borgerne.

Hvad indeholder SØM?

Det særlige ved SØM er, at den indeholder en vidensdatabase med omfattende viden om effekter, konsekvenser og priser, som brugeren kan finde inspiration i og anvende i sin beregning. SØM består derudover af en beregningsramme, der guider brugeren igennem beregningen trin for trin.

Læs om opbygningen af SØM

Se eksempler på SØM-beregninger

Vigtige forudsætninger for at arbejde med SØM

Gode SØM-beregninger kræver ikke kun økonomifaglige kompetencer, men i høj grad også socialfaglig indsigt og viden om den konkrete lokale sammenhæng, hvor den sociale indsats foregår.

Kvaliteten af SØM-beregningen og resultaternes troværdighed afhænger af vidensgrundlaget og de antagelser, som brugeren gør sig undervejs i beregningen.

En SØM-beregning erstatter ikke, at man skal indsamle viden om indsatsens effekt, konsekvenser og priser. Man bør løbende følge op på den sociale indsats og vurdere, om den sociale indsats skaber de forventede effekter og økonomiske konsekvenser.

Ansvaret for en SØM-beregning ligger hos den aktør, der foretager beregningen, og Socialstyrelsen forholder sig ikke til konkrete beregninger. For at sikre gennemsigtighed i SØM-beregninger bør man som bruger klart beskrive alle antagelser bag beregningen, herunder valg af målgruppe, effektmål og succesrate.

Socialstyrelsen opfordrer alle potentielle brugere af modellen til at deltage i de kurser, som løbende udbydes.

Gå til uddannelsesiden vedrørende SØM

Socialstyrelsen yder teknisk support til brugen af SØM og har lavet en FAQ, der besvarer de typiske spørgsmål vedrørende modellen

Gå til SØM-support og FAQ

Udvikling og vedligeholdelse af SØM

Første version af Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, der var målrettet voksenområdet, blev udviklet af VIVE og Incentive for Socialstyrelsen med midler fra satspuljeaftalen 2016. I efteråret 2018 blev SØM opdateret med børne- og ungeområdet som en del af satspuljeaftalen 2017.

Modellen vil løbende blive videreudviklet og opdateret. Det er Socialstyrelsen, der har ansvaret for at videreudvikle og opdatere SØM med ny viden om effekter og økonomiske konsekvenser af sociale indsatser.  

Her kan du hente den senest opdaterede version af SØM og den tekniske dokumentation:

Hent Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM

Socialstyrelsen har derudover udviklet en model til omkostningsvurdering af sociale indsatser. Disse kan indgå i en SØM-beregning.

Læs mere om Socialstyrelsens omkostningsmodel

Hold dig opdateret om SØM

Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet om Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, så bliver du altid opdateret, når der kommer en ny version af modellen. Derudover kan du følge med i sidste nyt om den videre udvikling af modellen, få informationer om uddannelse og øvrige arrangementer, etc. 

Tilmeld dig SØM-nyheder her

Sidst opdateret 17/10 2019