Sådan regner SØM

Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, gør det muligt at beregne det økonomiske nettoresultat for det offentlige ved en social indsats. Modellen består overordnet af to dele - en beregningsramme og en vidensdatabase med blandt andet effektviden.

Nettoresultatet for det offentlige ved en social indsats er summen af indsatsens omkostninger og de økonomiske konsekvenser. De økonomiske konsekvenser følger af den effekt, indsatsen har på borgerne. 

Modellens to dele

Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, består overordnet af to dele:

  • En beregningsramme, der beregner omkostninger ved indsatsen, økonomiske konsekvenser af indsatsen og det samlede nettoresultat baseret på brugerens viden og oplysninger om den konkrete indsats, der regnes på. Beregningsrammen guider brugeren trin-for-trin gennem beregningen og hjælper brugeren med at overveje sit input.

  • En vidensdatabase, der indeholder viden om effekt, konsekvenser og priser. Videndatabasen indeholder en række estimater, som man kan basere sin beregning på, hvis man ikke selv har de nødvendige oplysninger i det konkrete tilfælde.

Beregningsrammen - trin for trin

Når man beregner indsatsens omkostninger, skal man indtaste oplysninger om de ressourcer, der skal bruges, når man opstarter og driver indsatsen. Socialstyrelsens omkostningsmodel er et værktøj, som kan anvendes til opgørelse af omkostningerne, og resultaterne fra omkostningsmodellen kan bruges som input i SØM.

Læs mere om omkostningsmodellen her

For at beregne de økonomiske konsekvenser, skal man indtaste et bud på, hvor stor effekt indsatsen har. Et eksempel kan være andelen af deltagere, der kommer i egen bolig som følge af en indsats rettet mod hjemløse. 

Herefter skal man indtaste et bud på, hvor meget forbruget af forskellige offentlige ydelser og eventuelt skatteindtægterne påvirkes, når indsatsen har effekt på borgeren. Disse afledte effekter kalder vi for konsekvenserne. 

Endelig skal man angive prisen - det vil sige, hvor meget konsekvenserne er værd for det offentlige. Når konsekvenser og priser sammenholdes, har man de økonomiske konsekvenser af indsatsen. 

Herefter beregner SØM nettoresultatet ved indsatsen ved at lægge indsatsens omkostninger sammen med de økonomiske konsekvenser. Bemærk, dog, at SØM er en partiel model og viser derfor nettoresultatet for den konkrete indsats for de aktører, som brugeren definerer i beregningen og ikke eventuelle afledte effekter, der påvirker andre borgere, end de der deltager i indsatsen. 

Figuren viser, hvordan SØM regner.

Vidensdatabasen

Vidensdatabasen indeholder viden og estimater vedrørende en lang række målgrupper på både voksenområdet og børne- og ungeområdet. Man tilgår vidensdatabasen direkte fra SØM. Viden herfra kan bruges som input til beregningen, hvis man ikke selv har de efterspurgte oplysninger vedrørende indsatsen til rådighed.

Vidensdatabasen indeholder viden om:

  • Effektstørrelser for forskellige indsatser målt i danske og internationale videnskabelige studier.
  • Konsekvensestimater, det vil sige bud på hvor meget forskellige offentlige ydelser og aktiviteter påvirkes, når en borger oplever en effekt.
  • Priser, der afspejler den værdi, konsekvenserne har for henholdsvis kommune, region og stat.

Estimaterne i SØMs vidensdatabase er udviklet af VIVE og Incentive og er overordnede skøn baseret på en række generelle forudsætninger og antagelser. Disse skøn kan derfor være mere eller mindre repræsentative for den konkrete lokale indsats og målgruppe, man vil undersøge. 

Sidst opdateret 23/08 2018