Erfaringsdatabase

Erfaringsdatabasen er et støtteredskab for brugerne af den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM). Her kan du kan finde viden og inspiration til egne SØM-beregninger og dele erfaringer med anvendelsen af modellen.
UDARBEJDET 01/11 2019 | PUBLICERET 20/11 2019

Omkostningsvurdering af New Forest Parenting Program

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af indsatsen New Forest Parenting Program målrettet børn med ADHD. Beregningen er lavet i Socialstyrelsens omkostningsmodel.

MÅLGRUPPE

Børn og unge med opmærksomhedsforstyrrelse
UDARBEJDET 01/10 2019 | PUBLICERET 20/11 2019

Økonomisk analyse af Cool Kids

Socialstyrelsen har lavet en SØM-beregning af behandlingsprogrammet Cool Kids. Cool Kids henvender sig til børn med angst i alderen 6-12 år, hvor barnets forældre også deltager i behandlingen. SØM-beregningen tager udgangspunkt i faglige skøn vedrørende programmet og estimater fra SØMs vidensdatabase.

MÅLGRUPPE

Børn med angst, depression eller anden affektiv lidelse
UDARBEJDET 01/10 2019 | PUBLICERET 20/11 2019

Økonomisk analyse af KEEP

Socialstyrelsen har lavet en SØM-beregning af forældretræningsprogrammet KEEP. KEEP henvender sig til pleje- og netværksforældre med børn i alderen 4-12 år. SØM-beregningen tager udgangspunkt i faglige skøn vedrørende programmet og estimater fra SØMs vidensdatabase.

MÅLGRUPPE

Børn og unge anbragt i plejefamilier
UDARBEJDET 01/08 2018 | PUBLICERET 20/11 2019

Økonomisk analyse af MOVE

Socialstyrelsen har lavet en SØM-beregning af indsatsen MOVE (tidligere kaldet MI/KAT-GO). MOVE henvender sig til unge med stofmisbrug i alderen 15-25 år. SØM-beregningen tager udgangspunkt i viden fra afprøvningen af MOVE og estimater fra SØMs vidensdatabase.

MÅLGRUPPE

Voksne med stofmisbrug
Sidst opdateret 20/11 2019