Gå til indhold

Vidensdatabasen - målgrupper

Vidensdatabasen i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, indeholder viden om karakteristika for en række registerafgrænsede målgrupper på det sociale område.

Viden om målgrupper i SØMs vidensdatabase omfatter karakteristika for en række registerafgrænsede målgrupper. Det er de samme målgrupper, der er estimeret konsekvenser for i SØMs vidensdatabase.

Målgrupperne, der er viden om i SØMs vidensdatabase, afgrænses på baggrund af de nationale registre og er derfor ikke nødvendigvis dækkende for den samlede målgruppe. Fx afgrænses målgruppen ”Voksne i hjemløshed” ud fra personer, der har taget ophold på herberg- og forsorgshjem.

Læs dokumentationen for målgrupper i SØMs vidensdatabase her

Se svar på de hyppigste spørgsmål om målgrupper i SØMs vidensdatabase her

Anvendelse af viden om målgrupper

Karakteristika for målgrupperne i SØMs vidensdatabase kan anvendes til at vurdere, hvor godt målgrupperne stemmer overens med målgruppen for den indsats, du vil foretage en SØM-beregning af.

Når du laver beregningen, har du mulighed for at tilpasse konsekvensestimater for de registerafgrænsede målgrupper og succesmål, så de passer bedre til den konkrete, lokale kontekst for din målgruppe og indsats.

Læs mere om viden om konsekvenser i SØMs vidensdatabase 

Viden om målgrupper i SØMs vidensdatabase kan også anvendes til at få et generelt indblik i karakteristika for en række registerafgrænsede målgrupper.

Overblik over målgrupper i SØMs vidensdatabase

Nedenfor fremgår et overblik over målgrupper og undermålgrupper, der foreligger viden om i vidensdatabasen i den aktuelle version af modellen.

SØMs vidensdatabase bliver løbende udvidet med viden om nye målgrupper.  Den eksisterende viden om målgrupper bliver også opdateret, når der foreligger opdaterede registre.

Hvis du har kommentarer eller spørgsmål til viden om målgrupper i SØM, er du velkommen til at tage kontakt til SØM-supporten.

Fold alle teksterne ud eller ind

Målgrupper af udsatte børn og unge

Børn og unge anbragt i plejefamilie

 • 6-13 år og 14-17 år

Børn og unge anbragt på institution

 • 6-13 år og 14-17 år

Børn og unge i forebyggende foranstaltninger efter servicelovens §52

 • 6-13 år og 14-17 år

Børn og unge med angst, depression eller anden affektiv lidelse

 • 6-13 år og 14-17 år

Børn og unge med opmærksomhedsforstyrrelse

 • 6-13 år og 14-17 år

Børn og unge med psykiske vanskeligheder

 • Med og uden psykiatrisk sygehuskontakt
 • 6-13 år og 14-17 år

Børn og unge udsat for voldelige og seksuelle overgreb

 • 6-13 år og 14-17 år

Kriminalitetstruede børn og unge

 • 12-17 år

Målgrupper af udsatte voksne

Modtagere af efterværn

 • Ikke under uddannelse og under uddannelse
 • 18-22 år

Voksne i hjemløshed

 • 18-64 år

Voksne med psykiske lidelser

 • Moderate psykiske lidelser og svære psykiske lidelser
 • 18-64 år

Voksne med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug

 • 8 undermålgrupper: Alkoholmisbrug el. stofmisbrug (+/- substitutionsbehandling) og psykiatrisk sygehuskontakt el. ingen psykiatrisk sygehuskontakt
 • 18-24 år og 18-64 år

Voksne med stofmisbrug

 • I substitutionsbehandling og ikke i substitutionsbehandling
 • 18-64 år, 18-24 år og 25-64 år

Voldsudsatte kvinder

 • 18-64 år

Målgrupper af voksne med handicap

Voksne med ADHD

 • 18-64 år

Voksne med autisme

 • 18-64 år

Voksne med erhvervet hjerneskade

 • 18-64 år

Voksne med udviklingshæmning

 • 18-64 år
Sidst opdateret 08/06 2021