Gå til indhold

Vidensdatabasen - effekt

Vidensdatabasen i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, indeholder viden om effekter af indsatser for en række målgrupper på det sociale område, der stammer fra studier og evalueringer.

Viden om effekter i SØMs vidensdatabase omfatter viden om effekten for deltagere i specifikke indsatser. Effektviden i SØMs vidensdatabase stammer fra danske, nordiske og internationale studier og evalueringer af indsatser.

Effektviden i SØMs vidensdatabase kan bl.a. anvendes som inspiration til fastsættelse af succesraten i en SØM-beregning, men du bør altid vurdere, hvor godt den viden passer i din egen lokale kontekst.

Om effektviden i vidensdatabasen

For at studier eller evalueringer kan indgå i SØM vidensdatabase, skal de leve op til en fastlagte kriterier. De mest centrale kriterier er:

 • Der skal være målt kvantitative resultater for borgernes progression som følge af en indsats.
 • Resultatet skal være baseret på enten et kontrolgruppedesign eller en før-efter-måling.

Der differentieres imellem tre evidensniveauer af effektviden i SØMs vidensdatabase, herunder:

 1. Metastudier (hvor data og konklusioner fra flere studier samles i ét studie) eller randomiserede, kontrollerede forsøg (RCT).
 2. Kvasieksperimentielle studier, hvor kontrolgruppen er konstrueret samt før-efter-målinger med kontrolgruppe.
 3. Før-efter-målinger uden kontrolgruppe.

Viden om effekter er fremsøgt specifikt i forbindelse med udviklingen og den løbende opdatering af SØM. Effektviden i SØMs vidensdatabase er derfor ikke dækkende for alle målgrupper eller for alle indsatser på socialområdet og heller ikke nødvendigvis for de målgrupper, der indgår i SØM.

Læs mere om retningslinjer for effektviden i SØM her

Se svar på de hyppigste spørgsmål om effektviden i SØMs vidensdatabase her

Fold alle teksterne ud eller ind

Indhold af effektviden

I SØMs vidensdatabase kan du finde effektviden, som udover selve resultatet også beskriver konteksten for studiet, som effektmålingen stammer fra.

De mest centrale informationer om effekter i SØMs vidensdatabase omfatter:

 • Indsats og indsatsbeskrivelse
 • Målgruppe
 • Effektmål
 • Tidshorisont
 • Effektestimat
 • Signifikans af effektestimat
 • Studiedesign
 • Kontrolgruppe eller sammenligningsgrundlag
 • Land
 • Antal personer

Effektestimater er i SØMs vidensdatabase som udgangspunkt angivet som en standardiseret effektstørrelse. Dermed bliver effekter målt ud fra forskellige effektmål sammenlignelige, og det er muligt i modellen at omregne effektstørrelsen til en succesrate, der kan anvendes i en SØM-beregning.

Omfang af effektviden

SØMs vidensdatabase indeholder effektviden og belyser effekten af indsatser. I nedenstående figurer kan du se en oversigt over studier og effektestimater i den seneste version af SØM.

Viden om effekter af indsatser for udsatte børn og unge:

Billedet viser en oversigt over effektstudier for udsatte børn og unge i SØM (version 2.4): 10 målgrupper, 147 indsatser, 225 studier/evalueringer (heraf 19 danske og 18 øvrige nordiske) og 4.507 effektestimater.

Viden om effekter af indsatser for udsatte voksne og voksne med handicap:

Billedet viser en oversigt over effektstudier for udsatte voksne og voksne med handicap i SØM (version 2.4): 16 målgrupper, 143 indsatser, 161 studier/evalueringer (heraf 24 danske og 22 øvrige nordiske) og 1.981 effektestimater.

Tilføj ny effektviden

Vidensdatabasen vil løbende blive udvidet med yderligere viden om effekter, når der foreligger nye studier eller evalueringer, eller når SØM udvides med nye målgrupper.

Hvis du har kendskab til relevante studier, som kan indgå i SØMs vidensdatabase, hører vi meget gerne fra dig via SØM-supporten.

Sidst opdateret 07/07 2021