Gå til indhold

Rådgivning om SØM

Socialstyrelsen tilbyder rådgivning om Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM – både omkring tekniske aspekter af modellen og om udarbejdelsen af konkrete SØM-beregninger.

Socialstyrelsens SØM-enhed tilbyder rådgivning om Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM til kommuner, regioner og øvrige organisationer. Rådgivningen kan vedrøre både specifikke spørgsmål vedrørende tekniske aspekter af modellen såvel som udarbejdelse af SØM-beregninger af sociale indsatser. 

Det anbefales, at der som minimum er én person i organisationen, der ønsker rådgivning om SØM, som har deltaget på Socialstyrelsens SØM-uddannelsen, da mange generelle spørgsmål vil kunne afklares herigennem.

Læs mere om Socialstyrelsen SØM-uddannelse her

Rådgivningen tager udgangspunkt i jeres organisations ønsker og behov og vil blive konkretiseret i dialog med Socialstyrelsens SØM-enhed.

Eksempler på emner for rådgivning kunne være:

 • Hvordan kan vi bruge SØMs vidensdatabase til at finde relevant viden om:
  • effekten af sociale indsatser?
  • afledte konsekvenser for SØMs målgrupper?
  • priser på afledte konsekvenser?
 • Hvilken lokal viden og data vil kunne understøtte resultatet af vores SØM-beregning?
 • Hvordan skal vi fastsætte omkostninger og eventuelle sparede omkostninger i vores konkrete beregning? Og hvad skal vi være opmærksom på i den forbindelse?
 • Hvordan skal vi fastsætte succesraten i vores konkrete beregning? Og hvad skal vi være opmærksom på i den forbindelse?
 • Hvad skal vi være opmærksom på, hvis vi anvender konsekvenser for en af SØMs registerbaserede målgrupper?

Rådgivningen kan omfatte alt fra én sparringssession til et kortere rådgivningsforløb af op til tre til fire sparringssessioner. Dette vil afhænge af jeres konkrete behov.

Udarbejdelse af SØM-beregninger kræver både økonomi-/analysefaglig og socialfaglig kompetencer. Det anbefales derfor, at hver organisation, der ønsker konkret rådgivning om SØM, stiller med disse kompetencer på alle sparringssessioner.

Ønsker I at modtage rådgivning om SØM , bedes I udfylde blanketten på denne side.

Øvrige spørgsmål

Du kan også henvende dig til SØM-supporten, hvis du har spørgsmål til brugen af SØM. Vi svarer på spørgsmål vedrørende:

 • Teknisk hjælp til brug af modellen
 • Hjælp til at finde rundt i modellen
 • Generelt om indholdet i SØMs vidensdatabase.

Socialstyrelsen validerer ikke indholdet i konkrete SØM-beregninger.

Øvrigt materiale

På baggrund af tidligere rådgivningsforløb i en række kommuner er der udarbejdet tre letlæselige dokumenter, der kan inspirere kommuner til at arbejde med SØM. Du finder materialerne nedenfor:

Socialstyrelsen har udarbejdet en kort pjece, der beskriver, hvad du skal vide for at lave en god beregning i SØM. Pjecen indeholder de fem trin, du skal gennemgå for at indhente viden og data til din SØM-beregning.

Du kan også hente et skema med de overvejelser, du bør gøre dig, når du anvender SØM. Skemaet kan desuden bruges som et supplement til selve modellen til at dokumentere de valg og antagelser, du som bruger af SØM gør dig i beregningen.

Sidst opdateret 09/08 2022