Gå til indhold

Support til SØM

Socialstyrelsen yder teknisk support til brugen af Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM.

Du kan henvende dig til SØM-support, hvis du har spørgsmål til brugen af SØM. Vi svarer på spørgsmål vedrørende:

  • Teknisk hjælp til brug af modellen
  • Hjælp til at finde rundt i modellen
  • Generelt om indholdet i SØMs vidensdatabase.

Socialstyrelsen validerer ikke indholdet i konkrete SØM-beregninger.

Tjekliste for SØM-beregninger

Du kan hente et skema med de overvejelser, du bør gøre dig, når du anvender SØM til beregning af det budgetøkonomiske nettoresultat af en social indsats. Skemaet kan desuden bruges som et supplement til selve modellen til at dokumentere de valg og antagelser, du som bruger af SØM gør dig i beregningen.

SØM-enhed

SØM er forankret i Socialstyrelsens Center for Data, Analyse og Metode i en SØM-enhed, som varetager opgaverne vedrørende udvikling, opdatering og udbredelse af SØM.

Sidst opdateret 03/08 2020