Gå til indhold

SØM uddannelse

Socialstyrelsen tilbyder gratis online uddannelse i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM. Kvaliteten af en SØM-beregning afhænger af brugerens kompetencer og erfaringer med at bruge modellen, anvende egne data og fortolke resultaterne korrekt. Socialstyrelsen opfordrer derfor alle brugere af SØM til at uddanne sig i brugen af modellen.

Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, er et beregningsværktøj, der styrker beslutningsgrundlaget i en konkret lokal sammenhæng og sætter fokus på de økonomiske konsekvenser, der kan være ved at investere i sociale indsatser. Modellen henvender sig især til kommuner, men kan bruges af alle, der ønsker mere viden om, hvordan en social indsats påvirker den offentlige økonomi.

Få mere at vide om Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM

Gode SØM-beregninger og troværdigheden af resultaterne afhænger af vidensgrundlaget og de antagelser, som brugeren gør sig undervejs i beregningen. Socialstyrelsen tilbyder derfor SØM-uddannelse for alle interesserede, der anvender eller påtænker at anvende modellen.

En SØM-beregning er mest kvalificeret, hvis den udarbejdes i samarbejde mellem personer med økonomifaglig og socialfaglig viden. Vi opfordrer derfor til, at organisationer tilmelder medarbejdere med begge fagligheder.

Om SØM-uddannelsen

Uddannelsen foregår som et online heldagsarrangement. På uddannelsen får du

  • introduktion til SØMs beregningsramme og vidensdatabase
  • mulighed for at afprøve SØM gennem en række cases
  • inspiration til, hvordan din organisation kommer godt i gang med SØM og forankrer modellen i den daglige praksis
  • indblik i andre kommuners erfaringer med SØM
  • inspiration til hvordan du kan anvende data fra din egen organisation i SØM
  • gode tips og tricks til hvordan du identificerer indsatser, der er egnede til SØM-beregninger  

Kommunale deltagere på SØM-uddannelsen har desuden mulighed for en halv dags supplerende sparring med Socialstyrelsen efter uddannelsen. Temaet for sparring kan fx være

  • udvælgelse af egen beregningscase
  • sparring på en konkret beregning
  • anvendelse af egne data
  • hvordan formidler jeg min SØM-beregning til min organisation

Temaet og tidspunktet for sparring aftales med Socialstyrelsen.

Tilmelding

SØM-uddannelsen foregår i 2021 på følgende datoer:

-          26. april 2021 kl. 9-15.30. Tilmeld dig her: https://socialstyrelsen.nemtilmeld.dk/536/

-          23. juni 2021 kl. 9-15.30. Tilmeld dig her: https://socialstyrelsen.nemtilmeld.dk/537/

-          9. november 2021 kl. 9-15.30. Tilmeld dig her: https://socialstyrelsen.nemtilmeld.dk/538/

Uddannelsen er gratis. Inden uddannelsen får du tilsendt et link til det virtuelle undervisningsrum samt undervisningsmaterialer. Indholdet vil være det samme på de tre kursusdage.

Sidst opdateret 18/05 2021