Gå til indhold

Rådgivning om SØM

Socialstyrelsen tilbyder i perioden 2019-21 rådgivningsforløb til kommuner, der ønsker at styrke kompetencerne til at arbejde med Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM.

Socialstyrelsen tilbyder gratis rådgivningsforløb til kommuner, der ønsker at få mere viden om de budgetøkonomiske konsekvenser, der kan være over tid af sociale indsatser, og som ønsker at denne viden skal understøtte beslutninger – både til gavn for borgerne og den offentlige økonomi.

Hvem er målgruppen for et rådgivningsforløb?

Rådgivningen er både for kommuner, der endnu ikke arbejder med SØM, men som har brug for hjælp til at komme i gang med at arbejde med modellen og investeringstankegangen, og for kommuner, der allerede arbejder med SØM, men gerne vil anvende modellen mere eller bedre, end de gør i dag.

Kommuner, hvor mindst én medarbejder allerede har deltaget i SØM-uddannelsen, kan ansøge.

Rådgivningsforløbene gennemføres af Rambøll Management Consulting i tæt samarbejde med Socialstyrelsen.

Skræddersyet forløb om SØM

Når kommunerne er udvalgt, vil Rambølls rådgivningsteam sammen med den enkelte kommune skræddersy et intensivt rådgivningsforløb, der afspejler kommunens ambitioner og strategiske målsætning. Et rådgivningsforløb varer ca. 9 måneder. Kommunerne modtager rådgivningen uden betaling.

Rådgivningsforløbene opbygges med fokus på:

  • den redskabsnære rådgivning om brugen af SØM, herunder rådgivning om tilvejebringelse af datagrundlag og gennemførelse af beregninger.
  • hvordan beregningerne bringes i anvendelse i en bredere omstilling af styringen og udviklingen af socialområdet, herunder arbejdet med investeringstankegangen.
  • hvordan der arbejdes med investeringstankegangen i det tværfaglige samarbejde om udsatte borgere på tværs af faggrupper og forvaltninger.

Yderligere information om rådgivningens indhold og formål (pdf)

Sidst opdateret 27/04 2021