Gå til indhold

Sådan regner SØM

Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, gør det muligt at beregne det budgetøkonomiske nettoresultat for det offentlige ved en social indsats over tid. Modellen består overordnet af to dele - en beregningsramme og en vidensdatabase.

Nettoresultatet for det offentlige ved en social indsats er summen af indsatsens omkostninger og de økonomiske konsekvenser, der følger af den effekt, indsatsen har på borgerne.

Sådan regner SØM

Figuren viser, hvordan SØM regner. Først indsættes indsatsens omkostninger i modellen. Derefter indtastes indsatsens effekt. Dernæst beregnes de økonomiske konsekvenser for de deltagere, der opnår succes af indsatsen. Konsekvenserne ganges med relevante enhedspriser. Summen af omkostninger ved indsatsen og de økonomiske konsekvenser er nettoresultatet ved indsatsen.

Klik på billedet for at se en stor version.

Modellens to dele

SØM består overordnet af to dele:

  • En beregningsramme, der beregner det samlede nettoresultat ud fra brugerens input vedrørende indsatsens omkostninger og succesrate samt de økonomiske konsekvenser over tid. 
  • En vidensdatabase, der indeholder viden om effekt, konsekvenser og priser. 

Vidensdatabasen

Vidensdatabasen indeholder viden og estimater vedrørende en lang række udsatte målgrupper på både voksenområdet og børne- og ungeområdet. Man tilgår vidensdatabasen direkte fra SØM. Hvis man ikke selv har de tilstrækkelige oplysninger vedrørende indsatsen til rådighed, kan vidensdatabasen give inspiration til de nødvendige input.   

Vidensdatabasen indeholder viden om:

  • Effektstørrelser for forskellige indsatser målt i danske og internationale videnskabelige studier.
  • Konsekvensestimater, det vil sige bud på hvor meget forskellige offentlige ydelser og aktiviteter påvirkes, når en borger oplever en effekt af en indsats.
  • Priser, der afspejler den værdi, konsekvenserne har for henholdsvis kommune, region og stat.

Estimaterne i SØMs vidensdatabase er overordnede skøn baseret på en række generelle forudsætninger og antagelser. Disse skøn kan derfor være mere eller mindre repræsentative for den konkrete lokale indsats og målgruppe, man vil undersøge. 

I retningslinjerne kan du se de krav, der stilles til effektstudier, for at de kan blive inkluderet i SØMs vidensdatabase.

Hent retningslinjer for effektviden i SØMs vidensdatabase

Hvis du har kendskab til studier, som du mener, bør inkluderes i SØMs vidensdatabase, så kan du tage kontakt til SØM supporten:

Kontakt SØM supporten her

Sidst opdateret 17/04 2020