Gå til indhold

Den Socialøkonomiske Investeringsmodel

Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, er et beregningsværktøj, der styrker beslutningsgrundlaget om sociale indsatser og sætter fokus på de økonomiske konsekvenser, der kan være ved at investere i en konkret lokal indsats.

Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, er særligt målrettet kommunerne, men kan bruges af alle, der ønsker mere viden om, hvordan en social indsats påvirker den offentlige økonomi over tid.

SØM kan give et bedre grundlag for dialog og lokalpolitiske prioriteringer, men kan aldrig stå alene, når der skal træffes politiske beslutninger om investeringer i sociale indsatser. Sociale indsatser skal i høj grad også vurderes ud fra den progression og livskvalitet, der skabes for borgerne.

Sådan regner SØM

SØM beregner det budgetøkonomiske nettoresultat for det offentlige ved en konkret social indsats.

Nettoresultatet for det offentlige ved en social indsats er summen af indsatsens omkostninger og de budgetøkonomiske konsekvenser, der følger af den effekt, indsatsen har på borgerne. En indsats’ omkostninger er de udgifter, der er til at opstarte og drifte en indsats, fx lønomkostninger, mens de budgetøkonomiske konsekvenser er ændringer i forbrug af offentlige ydelser og aktiviteter, fx indkomstoverførsler, som følge af indsatsens effekt på borgerne.

SØM består overordnet af to dele:

  • En beregningsramme, der beregner det samlede nettoresultat ud fra brugerens input, jf. nedenstående illustration af, hvordan SØM regner.
  • En vidensdatabase, der indeholder viden om effekt, konsekvenser og priser for målgrupper af udsatte voksne, voksne med handicap og udsatte børn og unge.

Læs mere om vidensdatabasen her

Sådan regner SØM, januar 2019

(Se billedet i stor version her)

Modellen bliver løbende videreudviklet og opdateret med ny viden om effekter, konsekvenser og priser.

Hent Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM

Se eksempler på SØM-beregninger i erfaringsdatabasen

Sidst opdateret 01/03 2022