Gå til indhold

FAQ - Vidensdatabasen, priser

Spørgsmål og svar - Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM

Fold alle teksterne ud eller ind

Hvis jeg vil benytte priser fra SØMs vidensdatabase kombineret med mine egne priser, hvilket år skal disse så være opgjort i? Og hvordan kan jeg regne mine priser om, så de passer med SØMs prisniveau?

Hvis du vælger at anvende dine egne priser, skal de omregnes til det prisniveau, som anvendes i beregningen. Det gælder både for omkostninger ved indsatsen og priser på aktiviteter og ydelser til beregning af de økonomiske konsekvenser. Du kan ændre prisniveau for priserne i vidensdatabasen under ”indstillinger” Indtillinger i SØM.

Omregningen af egne priser kan ske ved hjælp af nedenstående formel:

Formel - sådan beregner søm


Nettoprisindekset findes i SØMs vidensdatabase under siden ’Indstillinger’.

Sidst opdateret 15/01 2021