Gå til indhold

Erfaringsdatabase

Erfaringsdatabasen er et støtteredskab for brugerne af den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM). Her kan du kan finde viden og inspiration til egne SØM-beregninger og dele erfaringer med anvendelsen af modellen.
UDARBEJDET 30/04 2020 | PUBLICERET 14/05 2020

Omkostningsvurdering af Børnegrupper i Favrskov Kommune

Rambøll har foretaget en omkostningsvurdering af indsatsen Børnegrupper i Favrskov Kommune. Indsatsen er målrettet børn, der er pårørende til en forælder eller en søskende, der har en psykisk sygdom.

MÅLGRUPPE

Sårbare børn og unge
UDARBEJDET 25/02 2020 | PUBLICERET 05/03 2020

Økonomisk analyse af R&R2-ADHD

Rambøll har lavet en SØM-beregning af ADHD-indsatsen R&R2. Indsatsen henvender sig til unge og voksne med ADHD og tilsvarende vanskeligheder. SØM-beregningen tager udgangspunkt i evalueringen af indsatsen, der er afprøvet i tre danske kommuner.

MÅLGRUPPE

Voksne med ADHD (18-65 år)
UDARBEJDET 13/12 2019 | PUBLICERET 16/12 2019

Omkostningsvurdering af Context-focused Therapy

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af indsatsen Context-focused Therapy målrettet børn med Cerebral Parese. Beregningen er lavet i Socialstyrelsens omkostningsmodel.

MÅLGRUPPE

Børn med handicap
UDARBEJDET 19/11 2019 | PUBLICERET 20/11 2019

Omkostningsvurdering af New Forest Parenting Program

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af indsatsen New Forest Parenting Program målrettet børn med ADHD. Beregningen er lavet i Socialstyrelsens omkostningsmodel.

MÅLGRUPPE

Børn og unge med opmærksomhedsforstyrrelse
UDARBEJDET 04/11 2019 | PUBLICERET 16/12 2019

Omkostningsvurdering af Livsstilscafé

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af indsatsen Livsstilscafé målrettet psykisk sårbare voksne med kroniske somatiske sygdomme. Beregningen er lavet i Socialstyrelsens omkostningsmodel.

MÅLGRUPPE

Voksne med psykiske vanskeligheder
UDARBEJDET 01/10 2019 | PUBLICERET 20/11 2019

Økonomisk analyse af Cool Kids

Socialstyrelsen har lavet en SØM-beregning af behandlingsprogrammet Cool Kids. Cool Kids henvender sig til børn med angst i alderen 6-12 år, hvor barnets forældre også deltager i behandlingen. SØM-beregningen tager udgangspunkt i faglige skøn vedrørende programmet og estimater fra SØMs vidensdatabase.

MÅLGRUPPE

Børn med angst, depression eller anden affektiv lidelse
UDARBEJDET 01/10 2019 | PUBLICERET 20/11 2019

Økonomisk analyse af KEEP

Socialstyrelsen har lavet en SØM-beregning af forældretræningsprogrammet KEEP. KEEP henvender sig til pleje- og netværksforældre med børn i alderen 4-12 år. SØM-beregningen tager udgangspunkt i faglige skøn vedrørende programmet og estimater fra SØMs vidensdatabase.

MÅLGRUPPE

Børn og unge anbragt i plejefamilier
UDARBEJDET 01/03 2019 | PUBLICERET 06/01 2020

Omkostningsvurdering af Den Korte Snor

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af indsatsen Den Korte Snor er målrettet børn og unge mellem 10 og 17 år, der er involveret i truende eller uroskabende adfærd og relaterede kriminelle aktiviteter. Beregningen er lavet i Socialstyrelsens omkostningsmodel.

MÅLGRUPPE

Kriminalitetstruede børn og unge
UDARBEJDET 01/11 2018 | PUBLICERET 06/01 2020

Omkostningsvurdering af processuelle netværksmøder

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af indsatsen procesuelle netværksmøder, som er en kriminalitetsforebyggende indsats. Beregningen er lavet i Socialstyrelsens omkostningsmodel.

MÅLGRUPPE

Kriminalitetstruede børn og unge
UDARBEJDET 07/09 2018 | PUBLICERET 03/01 2020

Omkostningsvurdering af Multisystemisk Terapi

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af indsatsen Multisystemisk Terapi målrettet børn og unge med udadreagerende adfærd. Beregningen er lavet i Socialstyrelsens omkostningsmodel.

MÅLGRUPPE

Udsatte børn og unge, Børn og unge med psykiske vanskeligheder, med psykiatrisk sygehuskontakt, Børn og unge med psykiske vanskeligheder, uden psykiatrisk sygehuskontakt
UDARBEJDET 05/09 2018 | PUBLICERET 03/01 2020

Omkostningsvurdering af PMTO – Individuelle forløb og gruppeforløb

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af programmet Parent Management Training, Oregon (PMTO) - individuelle forløb og gruppeforløb, som er et evidensbaseret program målrettet familier med børn og unge i alderen 3-16 år med adfærdsproblematikker. Beregningen er lavet i Socialstyrelsens omkostningsmodel.

MÅLGRUPPE

Børn med angst, depression eller anden affektiv lidelse, Børn og unge med opmærksomhedsforstyrrelse
UDARBEJDET 27/08 2018 | PUBLICERET 19/12 2019

Omkostningsvurdering af De Utrolige år Småbørn

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af indsatsen De Utrolige År Småbørn, som er en tidligt forebyggende indsats målrettet forældre med børn i alderen 1-3 år. Beregningen er lavet i Socialstyrelsens omkostningsmodel.

MÅLGRUPPE

Børn og unge i forebyggende foranstaltninger efter Servicelovens § 52
UDARBEJDET 23/08 2018 | PUBLICERET 19/12 2019

Omkostningsvurdering af De Utrolige År Førskole

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af indsatsen De Utrolige År Førskole, som er en tidligt forebyggende indsats målrettet familier med 3-6 årige børn. Beregningen er lavet i Socialstyrelsens omkostningsmodel.

MÅLGRUPPE

Børn og unge i forebyggende foranstaltninger efter Servicelovens § 52
UDARBEJDET 01/08 2018 | PUBLICERET 20/11 2019

Økonomisk analyse af MOVE

Socialstyrelsen har lavet en SØM-beregning af indsatsen MOVE (tidligere kaldet MI/KAT-GO). MOVE henvender sig til unge med stofmisbrug i alderen 15-25 år. SØM-beregningen tager udgangspunkt i viden fra afprøvningen af MOVE og estimater fra SØMs vidensdatabase.

MÅLGRUPPE

Voksne med stofmisbrug
UDARBEJDET 11/05 2018 | PUBLICERET 19/12 2019

Omkostningsvurdering af PMTO – Individuelle forløb

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af programmet Parent Management Training, Oregon (PMTO) - individuelle forløb, som er et evidensbaseret program målrettet familier med børn og unge i alderen 3-16 år med adfærdsproblematikker. Beregningen er lavet i Socialstyrelsens omkostningsmodel.

MÅLGRUPPE

Børn med angst, depression eller anden affektiv lidelse, Børn og unge med opmærksomhedsforstyrrelse
UDARBEJDET 01/05 2018 | PUBLICERET 19/12 2019

Omkostningsvurdering af PMTO - gruppeforløb

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af programmet Parent Management Training, Oregon (PMTO) - gruppeforløb, som er et evidensbaseret program målrettet familier med børn og unge i alderen 3-16 år med adfærdsproblematikker. Beregningen er lavet i Socialstyrelsens omkostningsmodel.

MÅLGRUPPE

Børn med angst, depression eller anden affektiv lidelse, Børn og unge med opmærksomhedsforstyrrelse
UDARBEJDET 01/03 2018 | PUBLICERET 06/01 2020

Omkostningsvurdering af Wellness Recovery Action Planning (WRAP)

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af indsatsen Wellness Recovery Action Planning målrettet voksne med alvorlige psykiske vanskeligheder. Beregningen er lavet i Socialstyrelsens omkostningsmodel.

MÅLGRUPPE

Voksne med psykiske vanskeligheder
UDARBEJDET 17/01 2018 | PUBLICERET 06/01 2020

Omkostningsvurdering af R&R2-ADHD

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af metoden R&R2-ADHD målrettet unge og voksne med ADHD. Beregningen er lavet i Socialstyrelsens omkostningsmodel.

MÅLGRUPPE

Voksne med ADHD (18-65 år)
UDARBEJDET 08/11 2017 | PUBLICERET 06/01 2020

Omkostningsvurdering af Minding the Baby

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af indsatsen Minding the Baby målrettet unge udsatte førstegangsgravide. Beregningen er lavet i Socialstyrelsens omkostningsmodel.

MÅLGRUPPE

Unge socialt udsatte førstegangsgravide
UDARBEJDET 05/10 2017 | PUBLICERET 06/01 2020

Omkostningsvurdering af søskendeprogrammet ’Att ge syskon utrymme’

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af søskendeprogrammet ’Att ge syskon utrymme’ målrettet søskende til børn med funktionsnedsættelser. Beregningen er lavet i Socialstyrelsens omkostningsmodel.

MÅLGRUPPE

Børn med handicap
UDARBEJDET 05/10 2017 | PUBLICERET 06/01 2020

Omkostningsvurdering af SibWorkS

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af indsatsen SibWorkS målrette søskende til børn med funktionsnedsættelser og kroniske lidelser. Beregningen er lavet i Socialstyrelsens omkostningsmodel.

MÅLGRUPPE

Børn med handicap
UDARBEJDET 18/05 2017 | PUBLICERET 03/01 2020

Omkostningsvurdering af Critical Time Intervention

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af indsatsen Critical Time Intervention målrettet borgere i en kritisk overgangsfase. Beregningen er lavet i Socialstyrelsens omkostningsmodel.

MÅLGRUPPE

Hjemløse (18-65 år), Voldsudsatte kvinder (18-65 år), Voksne med psykiske vanskeligheder
UDARBEJDET 01/04 2017 | PUBLICERET 06/01 2020

Omkostningsvurdering af Klub Penalhus

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af indsatsen Klub Penalhus målrettet anbragte børn og unge. Beregningen er lavet i Socialstyrelsens omkostningsmodel.

MÅLGRUPPE

Børn og unge anbragt i plejefamilier
UDARBEJDET 15/11 2016 | PUBLICERET 06/01 2020

Omkostningsvurdering af Familierådslagning

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af indsatsen Familierådslagning målrettet børn og unge. Beregningen er lavet i Socialstyrelsens omkostningsmodel.

MÅLGRUPPE

Sårbare børn og unge
UDARBEJDET 01/04 2016 | PUBLICERET 09/01 2020

Omkostningsvurdering af Aggression Replacement Training (ART)

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af indsatsen Aggression Replacement Training (ART) målrettet børn og unge med aggressiv adfærd. Beregningen er lavet i Socialstyrelsens omkostningsmodel.

MÅLGRUPPE

Børn og unge med aggressiv adfærd
UDARBEJDET 01/10 2015 | PUBLICERET 06/01 2020

Omkostningsvurdering af MindSpring

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af metoden MindSpring målrettet flygtninge og indvandrere. Beregningen er lavet i Socialstyrelsens omkostningsmodel.

MÅLGRUPPE

Flygtninge og indvandrere
Viser 31-56 af 56. Per side 10 20 30 100
1 / 2
Sidst opdateret 17/04 2020