Gå til indhold
Forside > Tværgående områder > Om Socialstyrelsens viden > SØM og analyser > SØM > Erfaringsdatabase > Omkostningsvurdering af Wellness Recovery Action Planning (WRAP)

Omkostningsvurdering af Wellness Recovery Action Planning (WRAP)

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af indsatsen Wellness Recovery Action Planning målrettet voksne med alvorlige psykiske vanskeligheder. Beregningen er lavet i Socialstyrelsens omkostningsmodel.

MÅLGRUPPE

Voksne med moderate psykiske lidelser

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af indsatsen Wellness Recovery Action Planning i Socialstyrelsens omkostningsmodel. Beregningen skal bidrage med viden om metodens forventede omkostninger for kommuner, som ønsker at implementere metoden. 

Om Wellness Recovery Action Planning 

Wellness Recovery Action Planning (WRAP) er en evidensbaseret metode udviklet i USA af og til mennesker med alvorlige psykiske vanskeligheder. Gennem et peer-ledet gruppeforløb udvikles en personlig daglig vedligeholdelsesplan og en personlig kriseplan. Indsatsen er struktureret som en møderække bestående af 1 ugentligt gruppemøde i 8 uger. Et gruppeforløb består af 8-12 deltagere.

Om omkostningsvurderingen

Omkostningsvurderingen bygger på følgende scenarie:

  • Indsatsen antages at være i drift i 9 år
  • Det antages, at kommunen etablerer et WRAP-team bestående af 2 faciliatorer
  • Indsatsen er struktureret som et gruppeforløb med i alt 12 deltagere.
  • Et forløb varer 8 uger med et møde ugentligt af 2,5 times varighed, og et team forventes at kunne varetage et forløb ad gangen 4 gange årligt
  • Omkostningerne forbundet med WRAP udgøres af uddannelse og drift, herunder løn til medarbejdere

Hent udgivelsen og beregningen

Du kan læse omkostningsvurderingen af WRAP, der er lavet i Socialstyrelsens Omkostningsmodel, ved at hente udgivelsen via linket nedenfor.

Hent beregning af omkostningsvurdering af WRAP

Beregningen er også tilgængelige i Socialstyrelsens Omkostningsmodel. Det betyder, at du som bruger kan indlæse beregningerne direkte i modellen og justere i tallene og estimaterne efter de lokale forhold.

Hent den nyeste version af Socialstyrelsens Omkostningsmodel (excel) 

Om materialet


KONTAKT

Center for Data, Analyse og Metode
som-support@socialstyrelsen.dk

AKTØR

Socialstyrelsen

AKTØRTYPE

Socialstyrelsen

MATERIALETYPE

  • Input til SØM-beregning: Viden om omkostninger

UDARBEJDET

01/03 2018