Gå til indhold
Forside > Tværgående områder > Om Socialstyrelsens viden > SØM og analyser > SØM > Erfaringsdatabase > Omkostningsvurdering af søskendeprogrammet ’Att ge syskon utrymme’

Omkostningsvurdering af søskendeprogrammet ’Att ge syskon utrymme’

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af søskendeprogrammet ’Att ge syskon utrymme’ målrettet søskende til børn med funktionsnedsættelser. Beregningen er lavet i Socialstyrelsens omkostningsmodel.

MÅLGRUPPE

Børn med handicap

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af søskendeprogrammet ’Att ge syskon utrymme’ i Socialstyrelsens omkostningsmodel. Beregningen skal bidrage med viden om metodens forventede omkostninger for kommuner, som ønsker at implementere metoden. 

Om 'Att ge syskon utrymme'

Søskendeprogrammet ”Att ge syskon utrymme” stammer fra Sverige og er målrettet søskende til børn med funktionsnedsættelse. Programmet har til formål at øge søskendes evne til at reagere på og agere i deres sociale miljø samt give viden om problemløsningsstrategier med henblik på at forbedre søskenderelation. Indsatsen er struktureret som en møderække, hvor børnene deltager i ugentlige gruppemøder i 6 uger. Et gruppeforløb består af 12-14 børn i alderen 8-12 år.

Om omkostningsvurderingen

Omkostningsvurderingen bygger på følgende scenarie:

  • Indsatsen antages at være i drift i 5 år
  • Det antages, at kommunen etablerer et team bestående af fire gruppeledere
  • Et forløb varer 6 uger med ét møde ugentligt, og et team forventes at kunne varetage ét forløb ad gangen 4 gange årligt. Det antages, at der er 14 deltagere per forløb.
  • Omkostningerne forbundet med programmet udgøres af uddannelse, drift af indsatsen og investeringer

Hent udgivelsen og beregningen

Du kan læse omkostningsvurderingen af ’Att ge syskon utrymme’, der er lavet i Socialstyrelsens Omkonstningsmodel, ved at hente udgivelsen via linket nedenfor.

Hent beregning af omkostningsvurdering af 'Att ge syskon utrymme'

Beregningen er også tilgængelige i Socialstyrelsens Omkostningsmodel. Det betyder, at du som bruger kan indlæse beregningerne direkte i modellen og justere i tallene og estimaterne efter de lokale forhold.

Hent den nyeste version af Socialstyrelsens Omkostningsmodel 

Om materialet


KONTAKT

Center for Data, Analyse og Metode
som-support@socialstyrelsen.dk

AKTØR

Socialstyrelsen

AKTØRTYPE

Socialstyrelsen

MATERIALETYPE

  • Input til SØM-beregning: Viden om omkostninger

UDARBEJDET

05/10 2017