Gå til indhold

Omkostningsvurdering af SibWorkS

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af indsatsen SibWorkS målrette søskende til børn med funktionsnedsættelser og kroniske lidelser. Beregningen er lavet i Socialstyrelsens omkostningsmodel.

MÅLGRUPPE

Børn med handicap

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af indsatsen SibWorkS i Socialstyrelsens omkostningsmodel. Beregningen skal bidrage med viden om metodens forventede omkostninger for kommuner, som ønsker at implementere metoden. 

Om SibWorkS

SibWorkS er et søskendeprogram til søskende til børn med funktionsnedsættelser og kroniske lidelser. Programmets er gruppebaseret og har til formål er at støtte og fremme den følelses- og adfærdsmæssige funktion hos deltagerne. Indsatsen er struktureret som en møderække, hvor børnene deltager i ugentlige gruppemøder i 6 uger. Et gruppeforløb består af 6-12 børn i alderen 8-12 år.

Om omkostningsvurderingen

Omkostningsvurderingen bygger på følgende scenarie:

  • Indsatsen antages at være i drift i 5 år
  • Det antages, at kommunen etablerer et team bestående af 2 gruppeledere
  • Et forløb varer 6 uger med ét møde ugentligt, og et team forventes at kunne varetage ét forløb ad gangen 4 gange årligt. Det antages, at der er 8 deltagere per forløb.
  • Omkostningerne forbundet med SibWorkS udgøres af uddannelse, drift af indsatsen og investeringer

Hent udgivelsen og beregningen

Du kan læse omkostningsvurderingen af SibWorkS, der er lavet i Socialstyrelsens Omkostningsmodel, ved at hente udgivelsen via linket nedenfor.

Hent bergening af omkostningsvurdering af SibWorkS

Beregningen er også tilgængelige i Socialstyrelsens Omkostningsmodel. Det betyder, at du som bruger kan indlæse beregningerne direkte i modellen og justere i tallene og estimaterne efter de lokale forhold.

Hent den nyeste version af Socialstyrelsens Omkostningsmodel 

Om materialet


KONTAKT

Center for Data, Analyse og Metode
som-support@socialstyrelsen.dk

AKTØR

Socialstyrelsen

AKTØRTYPE

Socialstyrelsen

MATERIALETYPE

  • Input til SØM-beregning: Viden om omkostninger

UDARBEJDET

05/10 2017