Gå til indhold

Omkostningsvurdering af R&R2-ADHD

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af metoden R&R2-ADHD målrettet unge og voksne med ADHD. Beregningen er lavet i Socialstyrelsens omkostningsmodel.

MÅLGRUPPE

Voksne med ADHD

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af metoden R&R2-ADHD i Socialstyrelsens omkostningsmodel. Beregningen skal bidrage med viden om metodens forventede omkostninger for kommuner, som ønsker at implementere metoden. 

Om R&R2-ADHD

R&R2-ADHD (Reasoning & Rehabilitation version 2) er en manualiseret metode, der retter sig mod unge og voksne med ADHD eller tilsvarende problemstillinger. Metoden bygger på kognitiv adfærdsterapi, og består af et gruppebaseret forløb, der sigter mod at give deltagerne mestringskompetence til at tackle hverdagens udfordringer.

Om omkostningsvurderingen

Omkostningsvurderingen bygger på følgende scenarie:

  • Indsatsen antages at være i drift i 3 år
  • Det antages, at kommunen ansætter 2 teams á 2 trænere til at varetage gruppeforløbene
  • Der antages at være 8 deltagere per gruppeforløb, og hvert år antages 32 deltagere at modtage indsatsen
  • Omkostningerne forbundet med R&R2-ADHD udgøres af uddannelse og drift, herunder løn til medarbejdere
  • Det forudsættes, at R&R2-ADHD ikke erstatter en eksisterende indsats i kommunen, og der modregnes derfor ikke sparede udgifter

Hent udgivelsen og beregningen

Du kan læse omkostningsvurderingen af R&R2-ADHD, der er lavet i Socialstyrelsens Omkostningsmodel, ved at hente udgivelsen via linket nedenfor.

Hent beregning af omkostningsvurdering af R&R2-ADHD

Beregningen er også tilgængelige i Socialstyrelsens Omkostningsmodel. Det betyder, at du som bruger kan indlæse beregningerne direkte i modellen og justere i tallene og estimaterne efter de lokale forhold.

Hent den nyeste version af Socialstyrelsens Omkostningsmodel (excel) 

Om materialet


KONTAKT

Center for Data, Analyse og Metode
som-support@socialstyrelsen.dk

AKTØR

Socialstyrelsen

AKTØRTYPE

Socialstyrelsen

MATERIALETYPE

  • Input til SØM-beregning: Viden om omkostninger

UDARBEJDET

17/01 2018