Gå til indhold
Forside > Tværgående områder > Om Socialstyrelsens viden > SØM og analyser > SØM > Erfaringsdatabase > Omkostningsvurdering af processuelle netværksmøder

Omkostningsvurdering af processuelle netværksmøder

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af indsatsen procesuelle netværksmøder, som er en kriminalitetsforebyggende indsats. Beregningen er lavet i Socialstyrelsens omkostningsmodel.

MÅLGRUPPE

Kriminalitetstruede børn og unge

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af indsatsen procesuelle netværksmøder i Socialstyrelsens omkostningsmodel. Beregningen skal bidrage med viden om metodens forventede omkostninger for kommuner, som ønsker at implementere metoden. 

Om Processuelle Netværksmøder

Processuelle netværksmøder (PN) er en kriminalitetsforebyggende indsats, der er udviklet af DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur, med henblik på at forebygge sociale problemer, vold og kriminalitet hos børn og unge i alderen 7-13 år, som vokser op i traumatiserede flygtningefamilier.

PN består af en møderække, hvor det private og professionelle netværket omkring familien samles i et tillidsfuldt rum og drøfter familiens og især børnenes udfordringer og behov samt finder frem til løsninger på familiens problemstillinger.

Om omkostningsvurderingen

Omkostningsvurderingen bygger på følgende scenarie:

  • Indsatsen antages at være i drift i 5 år
  • Det antages, at kommunen etablerer 5 teams. Hvert team kan varetage 2 familier om året. Derudover etableres et netværk af øvrige fagpersoner omkring familien, som deltager i netværksmøderne.
  • Hvert forløb består af 4 netværksmøder
  • Omkostningerne forbundet med indsatsen udgøres af forberedelse, uddannelse, drift og supervision

Hent udgivelsen og beregningen

Du kan læse omkostningsvurderingen af PN, der er lavet i Socialstyrelsens Omkostningsmodel, ved at hente udgivelsen via linket nedenfor.

Hent beregning af omkostningsvurdering af PN

Beregningen er også tilgængelige i Socialstyrelsens Omkostningsmodel. Det betyder, at du som bruger kan indlæse beregningerne direkte i modellen og justere i tallene og estimaterne efter de lokale forhold.

Hent den nyeste version af Socialstyrelsens Omkostningsmodel (excel) 

Om materialet


KONTAKT

Center for Data, Analyse og Metode
som-support@socialstyrelsen.dk

AKTØR

Socialstyrelsen

AKTØRTYPE

Socialstyrelsen

MATERIALETYPE

  • Input til SØM-beregning: Viden om omkostninger

UDARBEJDET

01/11 2018