Gå til indhold
Forside > Tværgående områder > Om Socialstyrelsens viden > SØM og analyser > SØM > Erfaringsdatabase > Omkostningsvurdering af PMTO - gruppeforløb

Omkostningsvurdering af PMTO - gruppeforløb

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af programmet Parent Management Training, Oregon (PMTO) - gruppeforløb, som er et evidensbaseret program målrettet familier med børn og unge i alderen 3-16 år med adfærdsproblematikker. Beregningen er lavet i Socialstyrelsens omkostningsmodel.

MÅLGRUPPE

Børn med angst, depression eller anden affektiv lidelse , Børn og unge med opmærksomhedsforstyrrelse

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af programmet Parent Management Training, Oregon (PMTO) - gruppeforløb i Socialstyrelsens omkostningsmodel. Beregningen skal bidrage med viden om metodens forventede omkostninger for kommuner, som ønsker at implementere metoden. 

Om PMTO - gruppeforløb

PMTO er et evidensbaseret program, som er målrettet familier med børn i alderen 3-16 år med adfærdsproblematikker. PMTO eksisterer både som individuel og som gruppebaseret familietræning. Denne omkostningsvurdering fokuserer på PMTO gruppeforløb. Programmet har til formål at give forældrene relevante værktøjer til at ændre familiens negative adfærdsmønstre og hjælpe børnene til en mere prosocial adfærd.

Om omkostningsvurderingen

Omkostningsvurderingen bygger på følgende scenarie:

  • Programmet antages at være i drift i 5 år
  • Det antages, at kommunen etablerer et team bestående af tre gruppevejledere
  • Teamet varetager to gruppeforløb årligt, med 7 familier i hvert forløb 
  • Det antages, at 90 pct. af familierne gennemfører forløbet
  • Omkostningerne forbundet med PMTO - gruppeforløb udgøres af forberedelse, uddannelse og drift

Hent udgivelsen og beregningen

Du kan læse omkostningsvurderingen af PMTO - gruppeforløb, der er lavet i Socialstyrelsens Omkostningsmodel, ved at hente udgivelsen via linket nedenfor.

Hent beregning af omkostningsvurdering af PMTO - gruppeforløb 

Beregningen er også tilgængelige i Socialstyrelsens Omkostningsmodel. Det betyder, at du som bruger kan indlæse beregningerne direkte i modellen og justere i tallene og estimaterne efter de lokale forhold.

Hent den nyeste version af Socialstyrelsens Omkostningsmodel (excel) 

Om materialet


KONTAKT

Center for Data, Analyse og Metode
som-support@socialstyrelsen.dk

AKTØR

Socialstyrelsen

AKTØRTYPE

Socialstyrelsen

MATERIALETYPE

  • Input til SØM-beregning: Viden om omkostninger

UDARBEJDET

01/05 2018

Socialstyrelsen har ikke kendskab til og kan ikke vurdere de lokale forudsætninger, som beregningerne eller det øvrige materiale baserer sig på, og kvalitetssikrer og blåstempler derfor ikke materiale fra andre aktører. Eventuelle yderligere oplysninger må derfor indhentes fra den aktør, der har indsendt materialet.