Forside > Tværgående områder > Om Socialstyrelsens viden > SØM og økonomiske analyser > SØM > Erfaringsdatabase > Omkostningsvurdering af PMTO – Individuelle forløb

Omkostningsvurdering af PMTO – Individuelle forløb

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af programmet Parent Management Training, Oregon (PMTO) - individuelle forløb, som er et evidensbaseret program målrettet familier med børn og unge i alderen 3-16 år med adfærdsproblematikker. Beregningen er lavet i Socialstyrelsens omkostningsmodel.

MÅLGRUPPE

Børn med angst, depression eller anden affektiv lidelse , Børn og unge med opmærksomhedsforstyrrelse

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af programmet Parent Management Training, Oregon (PMTO) - individuelle forløb i Socialstyrelsens omkostningsmodel. Beregningen skal bidrage med viden om metodens forventede omkostninger for kommuner, som ønsker at implementere metoden. 

Om PMTO - individuelle forløb

PMTO er et evidensbaseret program, som er målrettet familier med børn i alderen 3-16 år med adfærdsproblematikker. PMTO eksisterer både som individuel og som gruppebaseret familietræning. Denne omkostningsvurdering fokuserer på PMTO individuelle forløb. Programmet har til formål at give forældrene relevante værktøjer til at ændre familiens negative adfærdsmønstre og hjælpe børnene til en mere prosocial adfærd.

Om omkostningsvurderingen

Omkostningsvurderingen bygger på følgende scenarie:

  • Programmet antages at være i drift i 5 år
  • Det antages, at kommunen etablerer et team bestående af tre terapeuter
  • Hver terapeut antages under uddannelse at kunne facilitere 3 individuelle familieforløb, mens hver terapeut efter endt uddannelsen antages at facilitere 6 individuelle familieforløb. 
  • Det antages, at 90 pct. af familierne gennemfører forløbet
  • Omkostningerne forbundet med PMTO - individuelle forløb udgøres af forberedelse, uddannelse, drift og vedligeholdelse

Hent udgivelsen og beregningen

Du kan læse omkostningsvurderingen af PMTO - individuelle forløb ved at hente udgivelsen via linket nedenfor.

Hent Omkostningsvurdering af PMTO - individuelle forløb 

Beregningen er også tilgængelige i Socialstyrelsens Omkostningsmodel. Det betyder, at du som bruger kan indlæse beregningerne direkte i modellen og justere i tallene og estimaterne efter de lokale forhold.

Hent den nyeste version af Socialstyrelsens Omkostningsmodel 

Om materialet


KONTAKT

Center for Data, Analyse og Metode
som-support@socialstyrelsen.dk

AKTØR

Socialstyrelsen

AKTØRTYPE

Socialstyrelsen

MATERIALETYPE

  • Input til SØM-beregning: Viden om omkostninger

UDARBEJDET

11/05 2018