Gå til indhold
Forside > Tværgående områder > Om Socialstyrelsens viden > SØM og analyser > SØM > Erfaringsdatabase > Omkostningsvurdering af New Forest Parenting Program

Omkostningsvurdering af New Forest Parenting Program

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af indsatsen New Forest Parenting Program målrettet børn med ADHD. Beregningen er lavet i Socialstyrelsens omkostningsmodel.

MÅLGRUPPE

Børn og unge med opmærksomhedsforstyrrelse

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af indsatsen New Forest Parenting Program i Socialstyrelsens omkostningsmodel. Beregningen skal bidrage med viden om metodens forventede omkostninger for kommuner, som ønsker at implementere metoden. 

Om New Forest Parenting Program

New Forest Parenting Program (NFPP) er en indsats til forældre med børn i alderen 3-11 år med moderat til svær ADHD. Indsatsen er udviklet i England. Programmet hjælper forældrene til at blive deres barns træner og herigennem udvikle barnets færdigheder, samt forbedre barnets aktivitet, impulskontrol og opmærksomhed.

Om omkostningsvurderingen

Omkostningsvurderingen bygger på følgende scenarie:

  • Indsatsen antages at være i drift i 5 år
  • Det antages, at kommunen etablerer et team bestående af 3 NFPP-terapeuter
  • Et forløb består af én familie. Det antages, at én NFPP-terapeut kan gennemføre 3 forløb per år.
  • Omkostningerne forbundet med NFPP udgøres af uddannelse og drift, herunder løn til medarbejdere
  • Der er i omkostningsvurderingen taget højde for sparede omkostninger, da NFPP antages at erstatte en eksisterende indsats

Hent udgivelsen og beregningen

Du kan læse omkostningsvurderingen af NFPP, der er lavet i Socialstyrelsens Omkostningsmodel, ved at hente udgivelsen via linket nedenfor.

Hent beregning af omkostningsvurdering af NFPP

Beregningen er også tilgængelige i Socialstyrelsens Omkostningsmodel. Det betyder, at du som bruger kan indlæse beregningerne direkte i modellen og justere i tallene og estimaterne efter de lokale forhold.

Hent den nyeste version af Socialstyrelsens Omkostningsmodel (excel) 

Om materialet


KONTAKT

Center for Data, Analyse og Metode
som-support@socialstyrelsen.dk

AKTØR

Socialstyrelsen

AKTØRTYPE

Socialstyrelsen

MATERIALETYPE

  • Input til SØM-beregning: Viden om omkostninger

UDARBEJDET

19/11 2019