Gå til indhold
Forside > Tværgående områder > Om Socialstyrelsens viden > SØM og analyser > SØM > Erfaringsdatabase > Omkostningsvurdering af Multisystemisk Terapi

Omkostningsvurdering af Multisystemisk Terapi

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af indsatsen Multisystemisk Terapi målrettet børn og unge med udadreagerende adfærd. Beregningen er lavet i Socialstyrelsens omkostningsmodel.

MÅLGRUPPE

Børn og unge med psykiske vanskeligheder

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af indsatsen Multisystemisk Terapi i Socialstyrelsens omkostningsmodel. Beregningen skal bidrage med viden om metodens forventede omkostninger for kommuner, som ønsker at implementere metoden.

Om Multisystemisk Terapi

Multisystemisk Terapi (MST) er et intensivt behandlingstilbud, der sigter mod at forhindre, at den unge begår kriminalitet eller udvikler misbrug. MST inddrager både den unges forældre og øvrige netværk. MST faciliteres som individuelle familieforløb med en varighed på ca. 3-5 måneder.

Om omkostningsvurderingen

Omkostningsvurderingen  bygger på følgende scenarie:

  • Indsatsen antages at være i drift i 5 år
  • Det antages, at kommunen drifter indsatsen med et team bestående af tre terapeuter, én vejleder of én administrerende medarbejder
  • Det antages, at en terapeut varetager 8 individuelle familieforløb det første år og 10 individuelle familieforløb de efterfølgende år 
  • Der antages, at et MST-forløb varer ca. 5 måneder

Hent udgivelsen og beregningen

Du kan læse omkostningsvurderingen af MST, der er lavet i Socialstyrelsens Omkostningsmodel, ved at hente udgivelsen via linket nedenfor.

Hent beregning af omkostningsvurdering af MST

Beregningen er også tilgængelig i Socialstyrelsens Omkostningsmodel. Det betyder, at du som bruger kan indlæse beregningerne direkte i modellen og justere i tallene og estimaterne efter de lokale forhold.

Hent den nyeste version af Socialstyrelsens Omkostningsmodel (excel) 

Om materialet


KONTAKT

Center for Data, Analyse og Metode
som-support@socialstyrelsen.dk

AKTØR

Socialstyrelsen

AKTØRTYPE

Socialstyrelsen

MATERIALETYPE

  • Input til SØM-beregning: Viden om omkostninger

UDARBEJDET

07/09 2018