Gå til indhold

Omkostningsvurdering af MindSpring

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af metoden MindSpring målrettet flygtninge og indvandrere. Beregningen er lavet i Socialstyrelsens omkostningsmodel.

MÅLGRUPPE

Flygtninge og indvandrere

Socialstyrelsen har foretaget en omkostningsvurdering af metoden MindSpring i Socialstyrelsens omkostningsmodel. Beregningen skal bidrage med viden om metodens forventede omkostninger for kommuner, som ønsker at implementere metoden.

Om MindSpring

MindSpring (MS) er et psykosocialt gruppeforløb, der tilbydes flygtninge og indvandrere med henblik på at sætte fokus på de følger, der kan opstå på baggrund af krig og flugt. Metoden er udviklet i Holland og bygger på en peer-to-peer tilgang, hvor forløbet foregår på deltagernes modersmål med en tolk til stede. Et MindSpring gruppeforløb består af otte ugentlige møder á to timers varighed. 

Om omkostningsvurderingen

Omkostningsvurderingen bygger på følgende scenarie:

  • Indsatsen antages at være i drift i 1 år
  • Det antages, at kommunen etablerer et team bestående af én MS-træner, der er frivillig og har flygtninge- eller indvandrerbaggrund, én medtræner, der er en professionel fagperson, og én tolk.
  • Beregningen tager udgangspunkt i et gruppeforløb med 10 deltagere, der strækker sig over 8 uger.
  • Omkostningerne til MS dækker over uddannelse, drift og øvrige omkostninger. 

Hent udgivelsen og beregningen

Du kan læse omkostningsvurderingen af MS, der er udarbejdet i Socialstyrelsens Omkostningsmodel, ved at hente udgivelsen via linket nedenfor.

Hent beregning af omkostningsvurdering af MindSpring

Beregningen er også tilgængelig i Socialstyrelsens Omkostningsmodel. Det betyder, at du som bruger kan indlæse beregningerne direkte i modellen og justere i tallene og estimaterne efter de lokale forhold.

Hent den nyeste version af Socialstyrelsens Omkostningsmodel 

Om materialet


KONTAKT

Center for Data, Analyse og Metode
som-support@socialstyrelsen.dk

AKTØR

Socialstyrelsen

AKTØRTYPE

Socialstyrelsen

MATERIALETYPE

  • Input til SØM-beregning: Viden om omkostninger

UDARBEJDET

01/10 2015